Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Ý kiến chỉ đạo điều hành

Xem với cỡ chữAA

Thông báo ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng tại buổi làm việc với Sở Thông tin và Truyền Thông về nhiệm vụ công tác năm 2019

(08:22 | 11/03/2019)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   171_TB-VPsigned_201903060900029360.pdf