Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Báo cáo - Thống kê

Xem với cỡ chữAA

Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định tạm thời về quản lý nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

(08:18 | 11/03/2019)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   434-BC-SNNPTNTsigned_201812110829224240.pdf