Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Báo cáo - Thống kê

Xem với cỡ chữAA

Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 19_208/NQ-CP, ngày 15/5/2018, của Chính phủ

(08:15 | 11/03/2019)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   273_BC-UBNDsigned_201810090951004900.pdf