Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Báo cáo - Thống kê

Xem với cỡ chữAA

Báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019

(07:47 | 11/03/2019)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   376_BC-UBNDsigned_201812200921086320.pdf