Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Cải cách hành chính

Xem với cỡ chữAA

Thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2019

(07:44 | 26/02/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   24_KH-UBNDsigned_201902140354357340.pdf