Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Tin tức chính quyền điện tử

Xem với cỡ chữAA

Báo cáo kết quả triển khai Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ

(07:39 | 26/02/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   151_BC-VPsigned_201902200937093920.pdf