Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động của Tỉnh ủy và HĐND

Xem với cỡ chữAA

Nghị Quyết quy định tối đa giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi giai đoạn 2018-2020treen địa bàn tỉnh Kiên Giang

(08:26 | 25/02/2019)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   185-2018-NQ-HDND_201812290432338560.pdf