Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Chính trị

Xem với cỡ chữAA

Nhân sự mới

(08:12 | 25/02/2019)

Ngày 17-01-2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký ban hành Quyết định số 111/QĐ-UBND về việc điều động, bổ nhiệm công chức. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định điều động, bổ nhiệm ông Danh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giữ chức vụ Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh Kiên Giang, thời gian giữ chức vụ là 5 năm.

Châu Anh