Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản chỉ đạo CNTT

Xem với cỡ chữAA

Công văn về việc thực hiện Thông tư số 01/2019/TT-BNV và 02/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 của Bộ Nội vụ

(07:21 | 21/02/2019)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   703_VP-NCPCsigned_201902130409032090.pdf