Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Kinh tế - Xã hội

Xem với cỡ chữAA

Quy định giá tiêu thụ nước sạch khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

(08:36 | 23/01/2019)

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND ngày 18/01/2019 quy định giá tiêu thụ nước sạch khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang do Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn cung cấp, có hiệu lực từ ngày 01/02/2019:

Giá tiêu thụ nước sạch khu vực nông thôn theo mục đích sử dụng/tháng


- Sinh hoạt các hộ dân.


+ Mức từ 01 m3 đến 10 m3 đầu tiên (hộ/tháng): 6.400đồng/m3


+ Từ trên 10 m3 đến 20 m3 (hộ/tháng): 6.500 đồng/m3


+ Từ trên 20 m3 đến 30 m3 (hộ/tháng): 7.800 đồng/m3


+ Từ trên 30 m3 (hộ/tháng): 9.000đồng/m3


- Cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp: 7.800 đồng/m3


- Hoạt động sản xuất vật chất: 9.000đồng/m3


- Kinh doanh dịch vụ:11.000 đồng/m3


Giá tiêu thụ nước sạch quy định tại Khoản 1, Điều 1 của Quyết định đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT 5%), chi phí bảo trì, chi phí đấu nối (bao gồm đồng hồ nước và chi phí đường ống có khoảng cách tối đa 05 mét, tính từ điểm đấu nối đến đồng hồ nước của khách hàng), Trường hợp khoảng cách đấu nối đến đồng hồ dài trên 05 mét thì khách hàng phải chi trả chi phí tăng thêm cho Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn; giá tiêu thụ nước sạch theo quy định trên không bao gồm phí bảo vệ môi trường./.
 

Minh Ngọc