Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động của Tỉnh ủy và HĐND

Xem với cỡ chữAA

Bổ sung nội dung phần Ghi chú tại Bảng quy định tỷ lệ phàn trăm các khoản thu phân chia giữa ngân sách tỉnh, ngân sách cấp huyện…

(13:52 | 02/01/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   186-NQ-HDND_201812290433212330.pdf