Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Ý kiến chỉ đạo điều hành

Xem với cỡ chữAA

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ thanh Bình tại cuộc họp Ban Chỉ đạo các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh về rút kinh nghiệm tổ chức Lễ hội truyền thống kỷ niệm 150 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh và chuẩn bị kế hoạch

(09:59 | 21/11/2018)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   720_TB-VPsigned_201811200930105560.pdf