Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Ý kiến chỉ đạo điều hành

Xem với cỡ chữAA

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thanh Bình tại cuộc họp nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 7 tháng đầu năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2018 của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Kiên Giang

(09:38 | 04/09/2018)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   596_TB-VPsigned_201808310829392730.pdf