Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Tin tức chính quyền điện tử

Xem với cỡ chữAA

Về việc thay đổi Trưởng Ban Chỉ đạo Công nghệ thông tin tỉnh Kiên Giang

(09:47 | 26/07/2018)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   1606_QD-UBNDsigned_201807240847364930.pdf