Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Chính trị

Xem với cỡ chữAA

CHI BỘ SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG: Phấn đấu hàng năm hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên

(09:18 | 20/05/2020)

Sáng 19-5, Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội bầu Ban Chấp hành chi bộ 5 gồm đồng chí. Đồng chí Lâm Văn Sển tái đắc cử Bí thư Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội bầu đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên gồm 2 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.

 

Ban Chấp hành Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025, ra mắt trước đại hội.


Đại hội đã thông qua các chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ 2020-2025 gồm: Lãnh đạo đảng viên, công chức, viên chức (CCVC) thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết; 100% đảng viên, quần chúng tiếp thu, xây dựng kế hoạch cá nhân và bản cam kết học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phấn đấu 100% CCVC hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị cơ quan; 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; hàng năm, phấn đấu Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; phấn đấu kết nạp mới ít nhất 3 đảng viên; hàng năm, tổ chức ít nhất 1 cuộc sinh hoạt theo chuyên đề; 100% CCVC ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan; 100% văn bản được trao đổi dưới dạng điện tử trên hệ thống quản lý và điều hành công việc; thực hiện hiệu quả ít nhất 1 mô hình tập thể và 1 điển hình cá nhân dân vận khéo tại cơ quan; Chi ủy phối hợp với Ban Giám đốc Sở tổ chức đối thoại với các đoàn thể ít nhất 2 cuộc/năm; các đoàn thể hoàn thành tốt nhiệm vụ và tập thể cơ quan đạt danh hiệu “Đơn vị đạt chuẩn văn hoá”; phấn đấu hàng năm 100% gia đình đảng viên, CCVC đạt chuẩn gia đình văn hoá…
 

Danh Thành