Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Cải cách hành chính

Xem với cỡ chữAA

Quyết định Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực phòng chống thiên tai thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã, áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

(08:22 | 28/10/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   2386_QD-UBNDsigned_201910180924337430.pdf