Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Kinh tế - Xã hội

Xem với cỡ chữAA

Phòng, chống việc rửa tiền, tài trợ khủng bố trong hoạt động của các hội, quỹ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

(14:38 | 06/09/2019)

Ngày 26/8/2019, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Kiên Giang ban hành Công văn số 1114/UBND-VHXH về việc phòng, chống việc rửa tiền, tài trợ khủng bố trong hoạt động của các hội, quỹ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai, quán triệt Quyết định số 474/QĐ-TTg ngày 30/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2019 - 2020 tới lãnh đạo, cán bộ, công chức các cơ quan, đơn vị, địa phương, cán bộ, đoàn viên, hội viên các hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện trong tỉnh nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm và tinh thần cảnh giác không nhận tài trợ, viện trợ trong và ngoài nước nhằm mục đích rửa tiền, tài trợ khủng bố. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện thuộc lĩnh vực, địa bàn quản lý; cung cấp tài liệu, kiến thức pháp luật để hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện cảnh giác không nhận tài trợ, viện trợ trong và ngoài nước nhằm mục đích rửa tiền, tài trợ khủng bố.


Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh tỉnh Kiên Giang thực hiện tốt sự chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch hành động giải quyết rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2019- 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 474/QĐ-TTg ngày 30/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ.


Công an tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác nắm bắt tình hình, kịp thời phát hiện các hoạt động nhằm mục đích rửa tiền, tài trợ khủng bố thông qua các hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện trên địa bàn tỉnh để đưa ra các phương án, biện pháp ngăn chặn, đấu tranh, xử lý kịp thời theo đúng quy định của pháp luật.
 

Tú Long