Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Quyết định

Xem với cỡ chữAA

Quyết định Về việc giao số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và biên chế Hội có tính chất đặc thù năm 2019

(08:36 | 29/08/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   1939_QD-UBNDsigned_201908270147428930.pdf