Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động các sở, ban, ngành, địa phương

Xem với cỡ chữAA

Thông báo thời gian, địa điểm tổ chức lễ truy điệu an táng

(15:19 | 20/08/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   1642-LDTBXH-NCC_1_201908190343404340.PDF