Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Ý kiến chỉ đạo điều hành

Xem với cỡ chữAA

Thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thanh Bình tại cuộc họp thông qua kế hoạch Giải thưởng Văn học nghệ thuật tỉnh Kiên Giang

(06:48 | 05/08/2019)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   484_TB-VPsigned_201907290815112150.pdf