Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Cải cách hành chính

Xem với cỡ chữAA

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính cấp điện qua lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh Kiên Giang áp dụng theo quy trình một cửa liên thông

(06:47 | 05/08/2019)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   1697_QD-UBNDsigned_20190729081336860.pdf