Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Quyết định

Xem với cỡ chữAA

Quyết định về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư phát triển vốn ngân sách Trung ương năm 2019 thuộc Chương trình Phát triển kinh tế - xã hội các vùng

(06:37 | 05/08/2019)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   1732_QD-UBNDsigned_201908010315037750.pdf