Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Báo cáo - Thống kê

Xem với cỡ chữAA

Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

(09:27 | 17/07/2019)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   133_BC-BCDsigned_201907120303568340.pdf