Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Kinh tế - Xã hội

Xem với cỡ chữAA

Phân cấp quản lý tàu cá trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

(09:53 | 22/06/2019)

Ngày 17-6-2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Quyết định số 1342/QĐ-UBND về việc phân cấp quản lý tàu cá trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

 

Tàu, thuyền neo đậu tại bến tàu xã Nam Du, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang.


Theo đó, các huyện: An Biên, An Minh, Châu Thành, Hòn Đất, Phú Quốc, Kiên Lương, Kiên Hải và thành phố Rạch Giá, thành phố Hà Tiên được phân cấp quản lý đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 06 mét đến dưới 12 mét. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chi cục Thủy sản) quản lý tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12 mét trở lên và tàu cá của các địa phương không được phân cấp.


Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức đăng ký tàu cá; cấp giấy phép khai thác thủy sản (trừ nghề khai thác nghêu lụa, sò lông) đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 06 mét đến dưới 12 mét; phân công bộ phận chuyên môn thực hiện quản lý khối tàu được phân cấp theo đúng quy định.


Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chi cục Thủy sản) tổ chức đăng ký, đăng kiểm tàu cá và cấp giấy phép khai thác thủy sản đối với tàu các có chiều dài lớn nhất từ 12 mét trở lên. Cấp phép khai thác nghêu lụa, sò lông đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 06 mét đến dưới 12 mét và tàu cá của các địa phương không được phân cấp.
 

Tuệ Lâm