Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Kinh tế - Xã hội

Xem với cỡ chữAA

Chỉ số quản trị và hành chính công năm 2018: Kiên Giang xếp thứ 49/63 tỉnh, thành

(11:08 | 19/06/2019)

Theo kết quả công bố của Bộ Nội vụ, chỉ số quản trị và hành chính công (PAPI) năm 2018 của Kiên Giang đạt tổng số 42,77/80 điểm, xếp thứ 49/63 tỉnh, thành trong cả nước, giảm 4 hạng so năm 2017 và thuộc nhóm đạt điểm thấp nhất.

Các thủ tục hành chính được niêm yết công khai tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thị trấn Sóc Sơn (Hòn Đất) nhằm tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tra cứu, thực hiện thủ tục hành chính. Ảnh: MINH KHANG


Chỉ số PAPI năm 2018 nhằm đo lường trải nghiệm của người dân với việc thực thi chính sách, pháp luật, quy định của các cấp chính quyền, được đánh giá dựa trên 8 chỉ số nội dung (thang điểm tối đa mỗi chỉ số là 10) với 28 chỉ số nội dung thành phần. Kết quả điểm cụ thể 8 chỉ số nội dung tỉnh ta đạt được gồm: Chỉ số tham gia của người dân ở cấp cơ sở đạt 4,67 điểm; công khai, minh bạch đạt 4,87 điểm; trách nhiệm giải trình với người dân đạt 4,65 điểm; kiểm soát tham nhũng trong khu vực công đạt 6,35 điểm; thủ tục hành chính công đạt 7,6 điểm; cung ứng dịch vụ công đạt 6,88 điểm; quản trị môi trường đạt 4,99 điểm và quản trị điện tử đạt 2,77điểm. Trong 8 chỉ số này có 3 chỉ số nội dung giảm điểm so năm 2017 (tham gia của người dân ở cấp cơ sở; công khai, minh bạch và cung ứng dịch vụ công), 3 chỉ số tăng điểm so năm 2017 (thủ tục hành chính công, trách nhiệm giải trình với người dân và chỉ số nội dung kiểm soát tham nhũng trong khu vực công). Riêng chỉ số nội dung thủ tục hành chính công, tỉnh ta xếp thứ hạng 10 trong cả nước. Tổng thể điểm số của tỉnh Kiên Giang tăng nhưng so điểm chuẩn chỉ đạt 53,46% (42,77/80 điểm) và vẫn ở nhóm trung bình thấp.


Chỉ số PAPI là công cụ nhằm đo lường và theo dõi hiệu quả công tác quản trị, điều hành của bộ máy nhà nước (bao gồm cả dịch vụ công) dựa trên trải nghiệm và cảm nhận của người dân. Thông qua đó, các cấp chính quyền có thể nắm bắt được phần nào kỳ vọng của người dân đối với nền quản trị và hành chính công của đất nước, góp phần củng cố niềm tin, nâng cao vai trò giám sát của nhân dân, tạo điều kiện để nhân dân tham gia nhiều hơn vào quá trình giải quyết các công việc của chính quyền địa phương để cùng hướng đến mục tiêu xây dựng cộng đồng dân cư đoàn kết, thống nhất, bảo đảm ổn định chính trị, trật tự xã hội, thúc đẩy kinh tế- xã hội phát triển.
 

Mỹ Xuyên