Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Quyết định

Xem với cỡ chữAA

Quyết định Về việc kiện toàn Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang.

(14:09 | 17/06/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   1295_QD-UBNDsigned_201906100921305520.pdf