Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động các sở, ban, ngành, địa phương

Xem với cỡ chữAA

Hòn Đất triển khai ý định diễn tập khu vực phòng thủ

(17:27 | 06/06/2019)

Ngày 4-6, Ban thường vụ Huyện ủy Hòn Đất tổ chức hội nghị tiếp thu, triển khai ý định diễn tập khu vực phòng thủ năm 2019. Đến dự có đại diện Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh và lãnh đạo huyện Hòn Đất cùng các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Toàn cảnh hội nghị tiếp thu, triển khai Ý định diễn tập khu vực phòng thủ huyện Hòn Đất năm 2019.

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đại diện Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh quán triệt mục đích, yêu cầu về ý định diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện. Đồng thời, triển khai một số nội dung cơ bản của Trung ương, của tỉnh về chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ.

 

Để thực hiện tốt kế hoạch này, Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể huyện Hòn Đất tăng cường quán triệt nghiêm Chỉ thị số 10-CT/TU, ngày 06-3-2019 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện năm 2019; tiếp tục  tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân hiểu rõ mục đích, yêu cầu, ý nghĩa của cuộc diễn tập. Cùng với đó, các ngành, địa phương chủ động xây dựng kế hoạch và nghiên cứu hướng dẫn xây dựng văn kiện diễn tập bảo đảm nghiêm túc, chất lượng sát với yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tế của từng cơ quan, đơn vị. Qua đó, nhằm nâng cao trình độ và vai trò trách nhiệm của khung diễn tập trong công tác chuẩn bị, tổ chức luyện tập và thực hành diễn tập đạt kết quả cao nhất. Theo kế hoạch, Ý định diễn tập khu vực phòng thủ huyện Hòn Đất sẽ được diễn ra từ ngày 29-31/7/2019.

Ngọc Tân