Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động của Tỉnh ủy và HĐND

Xem với cỡ chữAA

Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII thành công tốt đẹp

(14:26 | 21/05/2019)

Ngày 18-5, Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương (BCHTƯ) Đảng khóa XII bế mạc sau gần 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì hội nghị; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điều hành phiên bế mạc.

Theo Thông báo Hội nghị lần thứ 10, BCHTƯ Đảng khóa XII, hội nghị lần này, các đồng chí Ủy viên BCHTƯ Đảng và đại biểu tham dự hội nghị thảo luận, cho ý kiến, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc vào đề cương các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng: Đề cương báo cáo chính trị; đề cương báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011 (bổ sung, phát triển); đề cương báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) 10 năm 2011-2020, xây dựng chiến lược phát triển KT-XH 10 năm 2021-2030 và báo cáo tình hình KT-XH 5 năm 2016-2020, kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2021-2025; đề cương báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng. BCHTƯ Đảng giao Bộ Chính trị, căn cứ ý kiến thảo luận của Trung ương để tiếp tục chỉ đạo nghiên cứu, tiếp thu, xây dựng các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng.


BCHTƯ Đảng thảo luận, cho ý kiến về báo cáo tổng kết thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị khóa XII về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. BCHTƯ Đảng xem xét, thảo luận về báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 9 đến Hội nghị Trung ương 10 khóa XII và một số vấn đề quan trọng khác.


Phát biểu bế mạc hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, với những gì diễn ra, có thể khẳng định hội nghị thành công rất tốt đẹp. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị, ngay sau hội nghị này, cần nghiêm túc quán triệt nghị quyết của Trung ương, khẩn trương nghiên cứu, hoàn chỉnh các đề cương và xây dựng dự thảo các văn kiện đại hội để trình Hội nghị Trung ương 11 xem xét, quyết định vào cuối năm nay; chỉ đạo thật tốt việc thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Đồng thời, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch đã đề ra cho các năm 2019-2020 với kết quả cao nhất, phấn đấu hoàn thành thắng lợi toàn diện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng...        
 

Theo TTXVN