Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Chính trị

Xem với cỡ chữAA

Khai mạc trọng thể Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

(09:47 | 17/05/2019)

Sáng qua, 16-5, Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Được sự phân công của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ điều hành phiên khai mạc.

Tại hội nghị này, Trung ương bàn thảo về đề cương các văn kiện trình Đại hội đại biểu (ĐHĐB) toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; chuẩn bị cho việc chỉ đạo tiến hành đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới ĐHĐB toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và một số vấn đề quan trọng khác. Cụ thể, Trung ương thảo luận, cho ý kiến về đề cương báo cáo chính trị; đề cương báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011 (bổ sung, phát triển); đề cương báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) 10 năm (2011-2020); xây dựng chiến lược phát triển KT-XH 10 năm (2021-2030) và báo cáo tình hình KT-XH 5 năm (2016-2020), kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm (2021-2025); đề cương báo cáo tổng thể công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng.


Trung ương còn thảo luận, cho ý kiến về việc tổng kết thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới ĐHĐB toàn quốc lần thứ XII của Đảng và dự thảo chỉ thị của Bộ Chính trị khóa XII về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới ĐHĐB toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Hội nghị xem xét, cho ý kiến về báo cáo các công việc quan trọng của Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 9 đến Hội nghị Trung ương 10; báo cáo công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng năm 2018…


Phát biểu khai mạc hội nghị, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt chào mừng các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương và các đại biểu tham dự hội nghị; đồng thời gợi mở, nêu rõ một số vấn đề cần quan tâm thảo luận, cho ý kiến.


Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, nội dung chương trình hội nghị Trung ương lần này có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, chuẩn bị các văn kiện trình ĐHĐB toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị Trung ương và các đồng chí tham dự hội nghị phát huy trí tuệ, tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận kỹ, cho ý kiến để hoàn thiện các báo cáo, đề án và xem xét, quyết định vào cuối kỳ họp.


Sau phiên khai mạc, Trung ương tiến hành thảo luận tại tổ. Theo chương trình, hội nghị làm việc đến ngày 18-5.
 

Theo TTXVN