Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động của Tỉnh ủy và HĐND

Xem với cỡ chữAA

Ban Thường vụ Tỉnh ủy quy định về quản lý, sử dụng chứng thư số, chữ ký số chuyên dùng trong các cơ quan Đảng, tổ chức chính trị-xã hội tỉnh

(10:12 | 14/05/2019)

Ngày 13 tháng 5 năm 2019, đồng chí Đặng Tuyết Em, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhan dân tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 1831-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành quy định về quản lý, sử dụng chứng thư số, chữ ký số chuyên dùng trong các cơ quan Đảng, tổ chức chính trị-xã hội tỉnh Kiên Giang.

Theo đó, phạm vi và đối tượng áp dụng là chứng thư số, chữ ký số chuyên dùng do Ban Cơ yếu Chính phủ cung cấp cho tổ chức, cá nhân trong cơ quan Đảng, tổ chức chính trị-xã hội tỉnh để sử dụng trong giao dịch điện tử.


Nguyên tắc sử dụng chữ ký số: Chữ ký số phải gắn kèm văn bản điện tử sau khi ký số. Văn bản điện tử được ký số phải bảo đảm tính xác thực, tính toàn vẹn xuyên suốt quá trình trao đổi, xử lý và lưu trữ văn bản điện tử được ký số. Chữ ký số chỉ có giá trị pháp lý khi tồn tại ở dạng điện tử để xác thực văn bản điện tử. Các văn bản điện tử cần ký số phải được chuyển sang định dạng PDF trước khi ký số. Việc sử dụng chữ ký số phải tuân thủ các quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước. Không áp dụng đối với các văn bản có chế mật trở lên.

 

Thể thức văn bản điện tử ký số: Thể thức văn bản điện tử ký số theo thể thức văn bản hiện hành của Đảng, tổ chức chính trị-xã hội và bổ sung quy định vị trí chữ ký số cá nhân, cơ quan, tổ chức. 
Vị trí ký số trong văn bản điện tử: Vị trí chữ ký số cơ quan, tổ chức ở trang đầu, phía trên cùng, khu vực có khoảng trống. Vị trí chữ ký số cá nhân: Là vị trí ký tay trên văn bản giấy. Đối với các giao dịch nghiệp vụ (như kho bạc, bảo hiểm xã hội) việc ký số trong hồ sơ điện tử thực hiện theo quy định nghiệp vụ ngành. Vị trí chữ ký số để chứng thực lưu trữ đối với tài liệu: Trang đầu, góc trên cùng bên trái, khu vực có khoảng trống, không đè lên chữ. 


Các loại văn bản áp dụng chữ ký số bao gồm: 


Văn bản của Tỉnh ủy và các cấp ủy trực thuộc bao gồm: Nghị quyết, quyết định, quy định, quy chế, chỉ thị, chương trình, thông báo, kế hoạch, kết luận, báo cáo, hướng dẫn, công văn...


Văn bản của các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy và tổ chức chính trị-xã hội: Báo cáo, thông báo, hướng dẫn, kế hoạch, quyết định, quy định, quy chế, công văn, lịch làm việc... và các hồ sơ giao dịch nghiệp vụ với kho bạc, bảo hiểm xã hội....Căn cứ vào tình hình thực tế, các cơ quan, đơn vị lựa chọn cụ thể loại văn bản áp dụng chữ ký số để gửi trên mạng và không gửi văn bản giấy.
Thẩm quyền ký số văn bản điện tử thực hiện theo thẩm quyền ký văn bản giấy hiện hành. 


Thẩm quyền ký số trên văn bản điện tử: Người có thẩm quyền ký văn bản được sử dụng khoá bí mật cá nhân để thực hiện việc ký số vào văn bản điện tử. Trường hợp quy định cơ quan, tổ chức ký văn bản, văn thư được giao sử dụng khoá bí mật con dấu của cơ quan, tổ chức để thực hiện việc ký số vào văn bản điện tử.


Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao các tổ chức và cá nhân thuộc các cơ quan Đảng, tổ chức chính trị-xã hội có trách nhiệm thực hiện Quy định này. Quá trình thực hiện khi có sự thay đổi từ các quy định của Trung ương, Văn phòng Tỉnh ủy tham mưu trình Thường trực Tỉnh ủy điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung phù hợp.
 

Thái Châu