Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động của Tỉnh ủy và HĐND

Xem với cỡ chữAA

Lấy ý kiến đóng góp 3 dự án luật

(13:52 | 13/05/2019)

Ngày 9-5, đồng chí Nguyễn Thị Kim Bé - Tỉnh ủy viên, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đơn vị tỉnh Kiên Giang chủ trì hội nghị lấy ý kiến đóng góp dự án Luật Quản lý thuế (LQLT) (sửa đổi). 

LQLT có 17 chương, 152 điều, quy định việc quản lý các loại thuế, các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước. Đối tượng áp dụng là người nộp thuế, cơ quan quản lý thuế, công chức quản lý thuế và cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.


Tại hội nghị, đa số ý kiến đại biểu thống nhất kết cấu của dự án luật và báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án LQLT (sửa đổi). Bên cạnh đó, một số ý kiến cho rằng, thời gian qua, để nộp thuế, người nộp thuế phải nộp qua ngân hàng; với quy định này, người nộp thuế, vừa thực hiện nghĩa vụ nộp thuế, vừa phải đóng thêm tiền thu phí qua ngân hàng. Vì vậy, dự thảo LQLT (sửa đổi) lần này nên mở rộng hình thức nộp thuế để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người nộp thuế. Về nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của các ngân hàng thương mại trong việc quản lý thuế (quy định tại Điều 27), có ý kiến đề nghị cần quy định rõ việc cung cấp thông tin về số liệu tài khoản theo mã số thuế của người nộp thuế khi mở tài khoản để khi ban hành có tính khả thi hơn.


 Hiện nay, việc các nhà đầu tư chuyển nhượng vốn góp, cổ phần trở nên phổ biến; có nhiều nhà đầu tư nước ngoài phát sinh nhu cầu chuyển vốn đầu tư về nước và việc này xuất hiện với tần suất ngày càng nhiều. Do đó, về quy định trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế (quy định tại chương VII), các đại biểu đề nghị xem xét bổ sung quy định hoàn thành nghĩa vụ thuế trong trường hợp các nhà đầu tư (bao gồm nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài) chuyển nhượng cổ phần, vốn góp hoặc nhà đầu tư nước ngoài chuyển lợi nhuận về nước...


Đồng chí Nguyễn Thị Kim Bé cho rằng, LQLT (sửa đổi) khi được thông qua góp phần khắc phục tình trạng chồng chéo giữa các bộ luật có liên quan. Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Kiên Giang sẽ tổng hợp các ý kiến gửi ban soạn thảo, ban thẩm tra của Quốc hội để góp phần vào thành công trong công tác xây dựng pháp luật tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV.


* Trước đó, chiều 8-5, đồng chí Nguyễn Thị Kim Bé chủ trì hội nghị lấy ý kiến đóng góp dự án Luật Đầu tư công (LĐTC) (sửa đổi), làm cơ sở cho Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Kiên Giang tham gia đóng góp ý kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV.


LĐTC (sửa đổi) có 6 chương, 106 điều, quy định việc quản lý nhà nước về đầu tư công; quản lý và sử dụng vốn đầu tư công; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư công. Luật này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động đầu tư công, quản lý và sử dụng vốn đầu tư công. 


Tại hội nghị, các đại biểu đóng góp về trình tự phê duyệt và giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách địa phương; thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án; điều kiện quyết định chủ trương đầu tư; triển khai kế hoạch đầu tư công; về nhiệm vụ, quyền hạn của thường trực hội đồng nhân dân trong quyết định đầu tư công; việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công. Các đại biểu đề nghị bỏ các quy định không còn phù hợp để giúp giải ngân thực hiện sớm các công trình, dự án…


Đồng chí Nguyễn Thị Kim Bé tiếp thu, ghi nhận các ý kiến đóng góp của đại biểu xung quanh thẩm quyền quyết định của hội đồng nhân dân; việc đánh giá tác động của dự án LĐTC (sửa đổi) với LĐTC hiện hành; giữ lại thẩm quyền quyết định đầu tư công của thường trực hội đồng nhân dân các cấp... Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Kiên Giang sẽ tổng hợp, kiến nghị Trung ương để xây dựng LĐTC (sửa đổi) hoàn chỉnh, thông qua.


* Đồng chí Nguyễn Thị Kim Bé cũng vừa chủ trì hội nghị lấy ý kiến đóng góp dự án Luật Giáo dục (sửa đổi).


Tại hội nghị, đa số đại biểu thống nhất ban hành Luật Giáo dục (sửa đổi) nhằm đảm bảo tính toàn diện, khả thi, phù hợp với điều kiện thực tiễn, thiết thực; khắc phục những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình thực thi luật; tạo hành lang pháp lý thực hiện đổi mới giáo dục và đào tạo, huy động các nguồn lực trong và ngoài nước cho phát triển giáo dục, thúc đẩy hội nhập quốc tế trong giáo dục và đào tạo. 


Một số ý kiến đề nghị quy định rõ giá trị pháp lý của giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông và giấy chứng nhận đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông; làm rõ tính chất mở liên thông, phân luồng và bổ sung chính sách, cơ chế để thực hiện phân luồng, liên thông, quy định chuẩn đầu vào đối với các ngành, nghề đặc thù. Một số ý kiến cho rằng, cần quy định rõ trách nhiệm người được cử tuyển và cơ quan cử tuyển phải đảm bảo người cử tuyển sau học xong chương trình phải bố trí việc làm; nên thống nhất 1 chương trình 1 bộ sách giáo khoa chung…
 

QUỐC TRINH - PHẠM LĨNH