Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động các sở, ban, ngành, địa phương

Xem với cỡ chữAA

Kiên Giang thực hiện các khuyến nghị của EC về chống khai thác hải sản IUU

(08:01 | 09/05/2019)

Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang vừa có Công văn số 532/UBND-KTCN ngày 07/5/2019 gửi các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố ven biển, hải đảo khẩn trương thực hiện các khuyến nghị của EC về chống khai thác hải sản IUU.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan và các địa phương ven biển, hải đảo xử lý nghiêm các tàu cá vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm khác thác IUU theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền của mình. 


Đặc biệt tập trung ngăn chặn, chấm dứt ngay tình trạng tàu cá và ngư dân của tỉnh khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài.


Đồng thời, tăng cường nguồn lực về cơ sở vật chất, nhân lực, nâng cao công tác phòng chống, khai thác IUU đạt hiệu quả cao, sớm chấm dứt tình trạng khai thác IUU trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở đó, tập trung chuẩn bị tốt, đầy đủ công việc, nội dung liên quan để làm việc với Đoàn Thanh tra của Ủy ban Châu Âu dự kiến vào tháng 5/2019 sắp tới.
 

K.V