Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động của Tỉnh ủy và HĐND

Xem với cỡ chữAA

Ban hành Quy định về việc phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ

(09:21 | 08/05/2019)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   1826-qdtu_Bhanh_QDi99TW_201905030509123670.doc