Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Kinh tế - Xã hội

Xem với cỡ chữAA

Kết quả 01 năm thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia

(09:06 | 07/12/2016)

Thực hiện Kế hoạch số 91/KH-UBND của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Kiên Giang về việc thực hiện Nghị quyết số 19/2016/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020, qua triển khai thực hiện trong năm 2016, tỉnh Kiên Giang đã đạt được một số kết quả, đó là… 

 PCI-01B.jpg

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thị Minh Phụng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2015 và giải pháp năm 2016.

    Về thủ tục hành chính: Thành lập và hoạt động doanh nghiệp, tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác đào tạo, giáo dục cán bộ; tăng cường công tác phối hợp thực hiện quy trình một cửa liên thông đăng ký kinh doanh, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thành lập mới còn 03 ngày, đăng ký thay đổi tối đa là 02 ngày. Đầu tư dự án, thực hiện tốt quy trình thủ tục liên thông đầu tư các dự án không sử dụng vốn ngân sách nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư trong thực hiện các thủ tục đầu tư và triển khai thực hiện dự án. Tỉnh đã thực hiện điều chỉnh bổ sung, theo hướng nâng cấp, mở rộng quy trình thủ tục liên thông đầu tư các dự án không sử dụng vốn ngân sách nhà nước sang lĩnh vực đất đai đối với các dự án có sử dụng đất theo hướng hiện đại, thực hiện công khai, minh bạch thông tin để các nhà đầu tư trong và ngoài nước tiếp cận, giảm thiểu chi phí và thời gian thực hiện các thủ tục cho nhà đầu tư. Thủ tục hành chính giảm 6,8%, từ 117 thủ tục hành chính xuống còn 115 thủ tục hành chính. Thực hiện rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng đối với lưới điện trung áp tối đa 36 ngày.
    Kê khai thuế qua mạng, tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế về các thủ tục, quy định, thực hiện các chính sách như khoán thuế, giảm tần suất kê khai thuế…, để giảm thời gian hoàn thành thủ tục về thuế. Đến nay, quy trình, hồ sơ và thủ tục nộp thuế của doanh nghiệp đạt mức bình quân 121,5 giờ/năm; tỷ lệ doanh nghiệp kê khai thuế điện tử đạt trên 95%, nộp thuế trên 90% và hoàn thuế cho doanh nghiệp đúng thời gian quy định trên 90%. Thực hiện thời gian nộp bảo hiểm xã hội không quá 49,5 giờ.
    Hải quan đã triển khai hệ thống thông quan tự độngVNACCS/VCIS về tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra điều kiện và đăng ký tờ khai hải quan. Thông quan trên hệ thống thông quan tự động được hệ thống tự động kiểm tra, phân tích, đề xuất kết quả chính xác nên giúp giảm phiền hà, giảm thời gian đăng ký và thông quan hàng hóa cho doanh nghiệp… Thủ tục xuất, nhập khẩu tại Kiên Giang giảm xuống còn 50% thời gian theo quy định (80% hàng hóa xuất nhập khẩu tại Kiên Giang là thuộc luồng xanh) như: Hàng hóa thuộc luồng vàng quy định 2 giờ thực hiện dưới 1 giờ; hàng hóa luồng đỏ không phức tạp quy định 8 giờ thực hiện 4 giờ, luồng đỏ phức tạp quy định 2 ngày thực hiện 1 ngày. Riêng hàng luồng xanh chỉ thực hiện chưa đầy 1 phút.
    Thực hiện tốt các chính sách tín dụng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp vay vốn phát triển kinh doanh. Ước đến 31/12/2016, các tổ chức tín dụng thực hiện giải ngân 85.000 tỷ đồng, dư nợ ước đạt 43.750 tỷ đồng, tăng 13,58% so với năm 2015. Đến 31/10/2016, trên địa bàn tỉnh có trên 1.500 doanh nghiệp đã được cấp tín dụng với dư nợ đạt 14.527 tỷ đồng, tăng 9,40%.
    Kết quả thu hút đầu tư, đăng ký doanh nghiệp: Thực hiện việc đối thoại với các doanh nghiệp từ đó kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Triển khai thành lập, công khai đường dây nóng, hỏi đáp trực tuyến trên cổng thông tin điện tử của tỉnh để tiếp nhận phản ánh và hướng dẫn, giải đáp cho doanh nghiệp; triển khai đăng ký kinh doanh qua hệ thống mạng quốc gia, đến nay đã thu hút đầu tư 38 dự án với số vốn đầu tư đăng ký 18.339,45 tỷ đồng, diện tích 620 ha, trong đó, huyện Phú Quốc thu hút được 20 dự án với số vốn đầu tư đăng ký 14.341 tỷ đồng, diện tích 394 ha. Đã thành lập mới cho 1.290 doanh nghiệp, tăng 7,6% so cùng kỳ, nâng tổng số doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn 8.641 doanh nghiệp, với tổng vốn 68.117,7 tỷ đồng. Thu hồi 07 dự án do không thực hiện đúng cam kết; giải thể 472 doanh nghiệp với nguồn vốn giảm 220,6 tỷ đồng (đa số doanh nghiệp giải thể có quy mô nhỏ, lẻ và kinh doanh game bắn cá). Thành lập hộ kinh doanh cá thể 5024 hộ, nâng tổng số lên 50.000 hộ, với nguồn vốn hoạt động đạt 7.778,5 tỷ đồng và 09 hợp tác xã, nâng toàn tỉnh lên 2.451 tổ hợp tác và 218 hợp tác xã (trong đó có 199 HTX sản xuất nông nghiệp, 15 HTX lĩnh vực thủy sản, 4 HTX tiểu thủ công nghiệp); nâng nguồn vốn thu hút đầu tư từ các doanh nghiệp, dân doanh đạt 27.996,5 tỷ đồng, chiếm 65,61% tổng nguồn vốn đầu tư toàn xã hội, đóng góp 54,57% GRDP.

PCI-02B.jpg

Chế biến đóng hộp cá xuất khẩu tại cụm công nghiệp Tắc Cậu, huyện Châu Thành (Kiên Giang).

    Đạt được những kết quả trên, đây là sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các sở ngành và địa phương đã tích cực thực hiện tốt cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn giản hóa thủ tục, minh bạch, giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; công khai định hướng các quy hoạch; đẩy mạnh đầu tư hạ tầng kỹ thuật, tạo quỹ đất sạch, đáp ứng nhu cầu mặt bằng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh; triển khai đồng bộ có hiệu quả các cơ chế chính sách hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực; hỗ trợ tháo gỡ khó khăn kịp thời, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, tạo động lực khuyến khích các doanh nghiệp mở rộng hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh; tổ chức tốt hội nghị đối thoại trực tiếp với cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư để lắng nghe những kiến nghị, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, từ đó có những giải pháp hỗ trợ kịp thời và hiệu quả.
    Để triển khai và đạt hiệu quả cao hơn trong năm 2017 đòi hỏi các cấp các ngành cần triển khai các giải pháp đồng bộ:
    Một là: Củng cố, duy trì các kết quả đạt được trong đăng ký kinh doanh, tiếp cận điện năng, bảo vệ nhà đầu tư, hải quan, nộp thuế và bảo hiểm bắt buộc. PCI đứng trong nhóm đầu của cả nước; thời gian nộp thuế còn không quá 120 giờ/năm và bảo hiểm bắt buộc không quá 48 giờ/năm; thời gian thực hiện thủ tục tiếp cận điện năng đối với lưới điện trung áp tối đa là 35 ngày;
    Hai là: Tiếp tục tổ chức triển khai Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành. Tiếp tục thực hiện đơn giản thủ tục hành chính và rút ngắn thời gian xin cấp phép xây dựng;
    Ba là: Tăng cường công tác thực hiện quy trình một cửa liên thông đăng ký kinh doanh, tiếp tục đơn giản hóa thủ tục khởi sự kinh doanh, đơn giản hóa và giảm chi phí thực hiện các thủ tục đăng ký thành lập mới, đăng ký thay đổi, bổ sung đăng ký kinh doanh, phấn đấu rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thành lập mới còn 02 ngày, đăng ký thay đổi nhiều nhất chỉ còn 1,5 ngày;
    Bốn là: Rà soát, đánh giá lại quy trình, hồ sơ và thủ tục xuất nhập khẩu, đề xuất giảm thời gian thông quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu cho các doanh nghiệp, giảm thời gian xuất, nhập khẩu;
    Năm là: Rà soát, đơn giản hóa thủ tục, cải cách quy trình và rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…, cho doanh nghiệp, nhà đầu tư. Phấn đấu rút ngắn 10% thời gian giải quyết thủ tục hành chính, giảm 50% thời gian xác định nghĩa vụ tài chính. Phối hợp thực hiện điều chỉnh bổ sung, mở rộng quy trình thủ tục liên thông đầu tư các dự án không sử dụng vốn ngân sách nhà nước sang lĩnh vực đất đai;
    Sáu là: Tổ chức đào tạo thực hiện các chương trình hỗ trợ đào tạo khởi sự doanh nghiệp, quản trị doanh nghiệp, thương mại điện tử, hội nhập kinh tế quốc tế…; hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng chiến lược cạnh tranh hiệu quả, áp dụng khoa học công nghệ, xây dựng thương hiệu, nhằm từng bước cải thiện trình độ kinh doanh và năng lực cạnh tranh của cộng đồng doanh nghiệp, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia./.
 

Ng. Lê Hồng (TN - http://vanphong.kiengiang.gov.vn)