Chào mừng bạn đến với Website Kiên Giang
 

English

 

TIN TỨC-SỰ KIỆN
  Hoạt động HĐND - UBND
  Kinh tế - Chính trị
  Văn Hóa - Xã Hội
  Điểm tin Kiên giang
  Tin Huyện Thị
BẦU CỬ QH VÀ HĐND
  Hoạt động UBBC tỉnh
  Hoạt động UBBC huyện
  Văn bản - Hướng dẫn
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
  Lịch làm việc của Lãnh đạo
  Thông tin chỉ đạo điều hành
  Tin Cải cách hành chính
  Tin công nghệ thông tin
HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG
GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI
  Văn bản hướng dẫn
  Thông tin tiếp công dân
  Kết quả giải quyết khiếu nại
HỌC TẬP VÀ LT TGĐĐ HCM
GÓC LỮ HÀNH
  Đất nước - Con người
  Dành cho khách lữ hành
GIỚI THIỆU KIÊN GIANG
  Tổng quan
  Định hướng - Chiến lược
  Thông tin cần biết
BIỂN VÀ HẢI ĐẢO
DỰ ÁN MD-ICRSL
H.ĐỘNG NGÀNH KIỂM SÁT
THUẾ NHÀ NƯỚC
AN TOÀN GIAO THÔNG
DU LỊCH QUỐC GIA 2016
QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 2020
THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN
  Thông tin đấu thầu
  Thông tin đất đai
  Xổ số kiến thiết Kiên Giang
  Góp ý sửa đổi Hiến pháp
Tìm kiếm thông tin

 

Số lượt truy cập

 

 

 

 

 

 

Thông tin được đưa ngày: 7-5-2010
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ CHí Minh

Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng vừa ban hành Chỉ thị về tổ chức cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Cuộc vận động bắt đầu từ ngày 03-02-2007 và tổng kết vào ngày 03-02-2011, có sơ kết hàng năm vào dịp sinh nhật Bác (19-5).

Mục đích cuộc vận động nhằm làm cho toàn Đảng, toàn dân nhận thức sâu sắc về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức của Người trong toàn xã hội, đặc biệt trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên, học sinh... nâng cao đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng.  Một trong những yêu cầu của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn liền với việc triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng, với cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí và đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, với các phong trào thi đua yêu nước. Gắn tính tự giác học tập, rèn luyện của mỗi cá nhân với sự đôn đốc, kiểm tra, giám sát của tổ chức Đảng và nhân dân. Đây là một chủ trương lớn, vừa mang tính cấp bách trong bối cảnh tình hình hiện nay, vừa có ý nghĩa lâu dài đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Là cán bộ đảng viên, hưởng ứng cuộc vận động này như thế nào?

Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh ở trong nhà trường ai cũng có thể nhận thức đầy đủ rằng, tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh là sự kết tinh những truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta và tinh hoa văn hoá của nhân loại, là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và nhân dân ta; là tấm gương sáng để mọi người Việt Nam học tập và noi theo.

Song, lâu nay việc học tập của cán bộ và nhân dân về tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh mới chỉ dừng lại ở việc nhận thức và lòng ngưỡng mộ, chứ việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức của Người ở mỗi cán bộ đảng viên vào mỗi cương vị công tác và trong công việc cụ thể hàng ngày của mình chưa nhiều. Thậm chí một số cán bộ thoái hoá biến chất thiếu tu dưỡng rèn luyện nên trượt dài khuyết điểm, đi ngược lại tư tưởng đạo đức của Người. Trong thực tế ai cũng có thể nằm lòng câu nói của Bác Hồ về tính tiên phong của người đảng viên như:“ Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, về đạo đức cách mạng: “ cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư”, về ý thức phục vụ nhân dân: “ ngoài lợi ích của nhân dân, Đảng không có lợi ích nào khác”, về công tác vận động quần chúng: “ dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”, với đồng chí: “phải thương yêu lẫn nhau”,  “ giữ gìn đoàn kết nội bộ như giữ gìn con ngươi của mắt mình”... Nó đã trở thành những câu rất quen thuộc với mọi người nhất là với cán bộ, đảng viên mỗi khi nói, khi viết. Nhưng rất tiếc nó chưa trở thành hành động cụ thể trên thực tế của mỗi người. Nếu trong hoạt động hàng ngày mỗi chúng ta bình tâm suy ngẫm, làm đúng với những gì đã nói, đã viết thì mọi hành động, mọi công việc cụ thể dù nhỏ nhất, chúng ta cũng có thể học được ở Chủ tịch Hồ Chí Minh (kể cả trong sinh hoạt hàng ngày).

Sinh thời, Bác Hồ có lần đã nói: “Xét cho cùng, cái xấu trong con người là do danh và lợi. Bao nhiêu thứ bệnh quy về đấy, bao nhiêu tác hại là do đấy... Phải tìm mọi cách giữ cho cán bộ, đảng viên đừng mắc vào vòng danh lợi” càng suy ngẫm và càng đối chiếu liên hệ với thực tiễn, ta càng thấm thía lời nói của Bác.

Nhưng làm sao để đừng mắc vào vòng danh lợi như lời Người dạy? 

Đảng viên cũng là một con người như bao con người khác; cũng có những nhu cầu về sinh hoạt như các nhu cầu về ăn, về mặc, về vui chơi giải trí... Song, đã là người đảng viên trong sinh hoạt phải có mức độ, phải có điểm dừng, tức là phải gương mẫu hơn quần chúng. Nhưng dừng ở mức độ nào, điều đó tuỳ thuộc vào bản lĩnh của mỗi cá nhân, tùy thuộc vào sự vượt qua của chính bản thân mình trước những cám dỗ mọi mặt trong cuộc sống đời thường.

Để giữ được tư cách đạo đức lối sống trong sạch lành mạnh, được nhân dân tín nhiệm, tin yêu, ngoài sự tự tu dưỡng của mỗi đảng viên, rất cần đến công tác tự phê bình và phê bình của mỗi tổ chức, cơ sở Đảng, mà điều quan trọng nhất đối với mỗi đảng viên là phải có ý thức tự phê bình mình cao hơn nữa, nghiêm túc hơn nữa. Đồng thời, tổ chức Đảng cần thực hiện công tác giám sát để có sự chủ động thực hiện việc nắm bắt tư tưởng, hoạt động của đảng viên nhằm phát huy ưu điểm; kịp thời phát hiện, cảnh báo, nhắc nhở đảng viên khắc phục thiếu sót, khuyết điểm để không xảy ra vi phạm. Quá trình giám sát của chi bộ, cơ quan cũng chính là làm giảm bớt điều kiện, môi trường nảy sinh vi phạm, tăng cường ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện, chấp hành kỷ cương, kỷ luật và có tác dụng giáo dục cao đối với đảng viên.

Để thực hiện tốt cuộc vận động “ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung Đảng cũng đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị xây dựng tiêu chuẩn đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, công chức để phấn đấu thực hiện phù hợp với tình hình từng cơ quan, đơn vị; xây dựng chương trình hành động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, khắc phục thiếu sót, khuyết điểm, yếu kém; xử lý các sai phạm được phát hiện theo đúng kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Ngoài các nội dung nêu trên, để cuộc vận động đạt kết quả cao thiết nghĩ, trong mỗi lần sinh hoạt chi bộ cấp uỷ cần đọc lại những bài nói, bài viết của Người để đảng viên thảo luận học tập noi theo.Đồng thời, tạo điều kiện để đảng viên công tác, lao động có năng suất, chất lượng và hiệu quả góp phần vào sự phát triển chung của từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

Từng đảng viên cần có bản đăng ký việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; định kỳ hàng tháng báo cáo những việc làm được và chưa được trước chi bộ, xem đây là trách nhiệm của người đảng viên và phải thực hiện một có cách nề nếp. Hàng năm, ngoài việc kiểm điểm, tự phê bình theo các nội dung được hướng dẫn, đảng viên cần kiểm điểm nội dung đã đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Nhưng yêu cầu đặt ra trước hết đối với cán bộ đảng viên là phải ra sức tự rèn luyện; hàng ngày nên tự kiểm điểm những mặt tốt, chưa tốt, để tự hoàn thiện chính mình, xứng đáng là người tiên phong đi đầu trong mọi công việc. Trong lúc này, Đảng ta đang triển khai Nghị quyết Trung ương 3 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, trách nhiệm của người đảng viên phải hưởng ứng tích cực và gương mẫu trong công tác này, từng bản thân cần tự kiểm điểm mình  đồng thời rà soát lại cơ quan, đơn vị mình trong việc thực hiện chủ trương phòng chống tham nhũng, lãng phí. Bằng việc làm rất cụ thể đó, có nghĩa là đã góp phần thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, từng bước đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội theo yêu cầu của Trung ương đề ra.

Trong đoàn viên, thanh niên, sinh viên học sinh cũng cần phát động sâu rộng phong trào học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh bằng cách tăng cường các tiết dạy chính khoá và ngoại khoá về môn tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, làm cho tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh thấm nhuần trong tư tưởng và hành động của mỗi người ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Mặt khác, thường xuyên biểu dương những điển hình tiên tiến, phê phán những biểu hiện tiêu cực. Có thể coi đây là một trong những tiêu chuẩn thi đua ở từng cơ sở Đoàn và ở từng trường học. Muốn làm tốt được điều đó, người thủ lĩnh của từng tổ chức Đoàn và mỗi thầy cô giáo phải là tấm gương sáng về phẩm chất, đạo đức lối sống cho đoàn viên, sinh viên, học sinh noi theo. Thực hiện có nề nếp và hiệu quả các nội dung vừa nêu sẽ tạo ra một thế hệ người chuẩn mực phục vụ tốt xã hội.

Trong các tầng lớp nhân dân, nhân mỗi lần sinh hoạt tổ nhân dân tự quản cũng cần nên đọc các bài nói, bài viết của Người liên quan đến tình đoàn kết, nhân ái, thi đua tăng gia sản xuất để nhân dân học tập và làm theo. Nhằm tạo sự đoàn kết, đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau trong từng xóm ấp, thúc đẩy các phong trào hành động cách mạng của địa phương.

Phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phải được tiến hành thường xuyên, liên tục bằng nhiều hình thức thích hợp nhưng phải đảm bảo chất lượng. Từng năm qua, sơ kết cuộc vận động phải có sự chuyển biến thực sự trong nhận thức và hành động được biểu hiện cụ thể trong lối sống "đối nhân xử thế" trong mọi mối quan hệ mà trước hết trong quan hệ giữa những người đồng chí với nhau.

Đảng ta phát động cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh trong lúc Đảng ta đang triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội X và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp có ý nghĩa rất lớn, hy vọng nó sẽ tạo ra sinh khí chính trị mới trong toàn Đảng, toàn dân. Tạo chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực, làm động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế- xã hội phát triển, thực hiện thắng lợi mục tiêu “ dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng-dân chủ-văn minh”.

Nguyễn Văn Hiền

[Trở về]

   
   

   

   

   Sở Ban Ngành
     Sở Công Thương
     Quỹ Đầu tư Phát triển Kiên Giang
     KS Thủ tục Hành chính
     Viện Kiểm Sát
     Thanh tra tỉnh
     Ban Quản lý Khu kinh tế
     Chi Cục QL Thị trường
     Sở TT Truyền Thông
     Sở Lao động TB&XH
     Sở Giao thông vận tải
     Sở Khoa học Công nghệ
     Sở Nông nghiệp và PTNT
     Sở Nội Vụ
     Sở Tài chính
     Sở Y tế
     Xúc tiến Thương mại
     Công Báo Kiên Giang
     Liên Minh Hợp Tác Xã
     Sở Ngoại Vụ
     Sở Tài Nguyên MT
     Sở Xây dựng
   Các Huyện Thị
     Thị Xã Hà Tiên
     Thành Phố Rạch Giá

  Dịch vụ công trực tuyến

  Các Website liên kết

   

   

   

  Website thông tin kinh tế xã hội tỉnh Kiên Giang - www.kiengiang.gov.vn

  Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang

  Cơ quan thiết lập: Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang

  Giấy phép do Cục Báo chí cấp, số: 70/GP-BC

  Chịu trách nhiệm chính: Ông Huỳnh Vĩnh Lạc, Chánh Văn Phòng UBND tỉnh Kiên Giang

  Địa chỉ BBT: 06 Nguyễn Công Trứ - Vĩnh Thanh - Rạch Giá - Kiên Giang

  Điện thoại: (077) 3860022 , Fax: (077) 3862687 , Email: bbt@kiengiang.gov.vn

  Ghi rõ nguồn "www.kiengiang.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ Website này.