Chào mừng bạn đến với Website Kiên Giang
 

English

 

TIN TỨC-SỰ KIỆN
  Hoạt động HĐND - UBND
  Kinh tế - Chính trị
  Văn Hóa - Xã Hội
  Điểm tin Kiên giang
  Tin Huyện Thị
BẦU CỬ QH VÀ HĐND
  Hoạt động UBBC tỉnh
  Hoạt động UBBC huyện
  Văn bản - Hướng dẫn
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
  Lịch làm việc của Lãnh đạo
  Thông tin chỉ đạo điều hành
  Tin Cải cách hành chính
  Tin công nghệ thông tin
HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG
GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI
  Văn bản hướng dẫn
  Thông tin tiếp công dân
  Kết quả giải quyết khiếu nại
HỌC TẬP VÀ LT TGĐĐ HCM
GÓC LỮ HÀNH
  Đất nước - Con người
  Dành cho khách lữ hành
GIỚI THIỆU KIÊN GIANG
  Tổng quan
  Định hướng - Chiến lược
  Thông tin cần biết
BIỂN VÀ HẢI ĐẢO
DỰ ÁN MD-ICRSL
H.ĐỘNG NGÀNH KIỂM SÁT
THUẾ NHÀ NƯỚC
AN TOÀN GIAO THÔNG
DU LỊCH QUỐC GIA 2016
QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 2020
THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN
  Thông tin đấu thầu
  Thông tin đất đai
  Xổ số kiến thiết Kiên Giang
  Góp ý sửa đổi Hiến pháp
Tìm kiếm thông tin

 

Số lượt truy cập

 

 

 

 

 

 

Thông tin được đưa ngày: 4-10-2011
Kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2011 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Bộ phận một cửa

Thực hiện Quyết định số 1744/QĐ-UBND ngày 09/8/2011 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc thành lập Đoàn Kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2011 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; từ ngày 22/8 đến 10/9/2011, Đoàn Kiểm tra đã tiến hành kiểm tra tại 06 sở, ngành tỉnh, 05 huyện và 10 xã của 05 huyện trên…

Theo đó, Đoàn Kiểm tra đã xây dựng Kế hoạch số 10/KH-ĐKTr ngày 09/8/2011 và Đề cương báo cáo tình hình thực hiện công tác CCHC năm 2011 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang gởi đến các đơn vị được kiểm tra để chuẩn bị. Các đơn vị được kiểm tra gồm các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài Nguyên và Môi trường, Công thương, Giáo dục và Đào tạo; Ban Quản lý Đầu tư và Phát triển đảo Phú Quốc; 05 huyện là Giồng Riềng, Gò Quao, Tân Hiệp, U Minh Thượng và Giang Thành và 10 xã của 05 huyện trên. Nội dung kiểm tra gồm: Kết quả xây dựng và thực hiện Chương trình công tác CCHC năm 2011 của UBND tỉnh số 11/CTr-UBND ngày 18/01/2011; kết quả triển khai thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính theo Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính Phủ (sau đây gọi là Nghị định 63-CP); kết quả thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông theo Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi là Quyết định 93-TTg); xây dựng kế hoạch và thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị định số 158/2007/NĐ-CP của Chính phủ (sau đây gọi là Nghị định 158-CP). Phương pháp kiểm tra là kết hợp giữa kiểm tra thực tế tại bộ phận tiếp nhận và trả kêt quả của đơn vị, địa phương với việc nghe báo cáo tại hội trường và kiểm tra tài liệu; đối với huyện, Đoàn kiểm tra chia thành 2 tổ xuống kiểm tra tại 02 xã (do huyện chọn) sau đó tập trung kiểm tra tại huyện. Trong quá trình thực hiện công tác kiểm tra, đa số các thành viên của Đoàn đều tích cực tham gia, số lượng thành viên của Đoàn kiểm tra tham gia mỗi đơn vị đạt 70-80%, một số thành viên của Đoàn do bận công tác đã cử người khác thay thế; các đơn vị được kiểm tra đã chuẩn bị báo cáo phục vụ Đoàn và mời thành phần tham dự làm việc với Đoàn kiểm tra đảm bảo đúng yêu cầu, tích cực hợp tác, tạo điều kiện thuận lợi cho Đoàn kiểm tra hoàn thành tốt công việc. Kết quả kiểm tra tại 06 sở, ngành tỉnh, 05 huyện và 10 xã của 05 huyện trên như sau:

Về ưu điểm, tiến bộ:

Nhìn chung các đơn vị được kiểm tra đã triển khai Chương trình số 11/CTr-UBND ngày 18/01/2011 của UBND tỉnh về công tác CCHC năm 2011 khá kịp thời, đồng thời cụ thể hóa bằng chương trình, kế hoạch của đơn vị; một số đơn vị đã xây dựng kế hoạch riêng để thực hiện như: Sở Giáo dục và Đào tạo, huyện Tân Hiệp; Kết quả thực hiện công tác CCHC từ đầu năm đến nay nhìn chung khá tốt, các đơn vị đều bám sát các nội dung trong Chương trình công tác CCHC năm 2011 của UBND tỉnh để tổ thức thực hiện; một số đơn vị có chuyển biến khá tốt trong thực hiện nhiệm vụ CCHC là Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Công Thương, huyện Tân Hiệp, xã Tân Hiệp A. Hầu hết các đơn vị đã tổ chức triển khai quán triệt Nghị định số 63-CP của Chính Phủ về kiểm soát thủ tục hành chính trong nội bộ, một số nơi đã tổ chức công khai bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết để tổ chức và công dân tiện theo dõi.

Thực hiện cơ chế một cửa theo Quyết định 93-TTg của  Thủ tướng Chính phủ tại các đơn vị được kiểm tra cho thấy: Cấp tỉnh có 5/6 đơn vị, cấp huyện có 2/5 và cấp xã có 6/10 xã đã sửa đổi bổ sung đề án thực hiện cơ chế một cửa được cấp có thẩm quyền phê duyệt và đang tổ chức triển khai theo đề án được duyệt; kiện toàn công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả với số lượng trung bình từ 2-4 công chức (cấp tỉnh và huyện) và các chức danh theo quy định tại cấp xã (trực hàng ngày từ 3-4 công chức), trình độ chuyên môn cơ bản từ trung cấp trở lên; cơ bản bố trí phòng làm việc riêng bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, một số đơn vị đạt chuẩn về diện tích quy định như Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý ĐT-PT đảo Phú Quốc, huyện Tân Hiệp, xã Tân Hiệp A, (huyện Tân Hiệp), xã Tân Khánh Hòa (huyện Giang Thành), Bàn Tân Định (huyện Giồng Riềng)…, một số đơn vị đã quan tâm trang bị phương tiện làm việc (điện thoại, máy vi tính, photocopy, nước uống); công tác niêm yết công khai thủ TTHC thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tương đối rõ ràng, giúp cho tổ chức và người dân dễ dàng theo dõi như: Sở Kế hoạch và Đầu tư (cơ chế một cửa liên thông), Sở Công Thương, Sở Giáo dục và Đào tạo, xã Tân Hiệp A; việc mở sổ sách quản lý và sử dụng các loại phiếu theo quy định được một số đơn vị chấp hành tốt như Sở Công Thương, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giáo dục và Đào tạo; kết quả giải quyết hồ sơ theo báo cáo của các đơn vị được kiểm tra là khá cao (từ 98- 100%).

Việc thực hiện Nghị định số 158/2007/NĐ-CP của Chính phủ, qua kiểm tra cho thấy có 5/6 đơn vị cấp tỉnh, 4/5 huyện có xây dựng kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức năm 2011.

Tồn tại, hạn chế:

Nhìn chung, công tác tổ chức điều hành thực hiện nhiệm vụ CCHC của các đơn vị có mặt còn hạn chế, chưa đúng yêu cầu đề ra, chất lượng thực hiện nhiệm vụ CCHC chậm được nâng lên, chưa tạo được bước chuyển mang tính đột phá. Việc triển khai, quán triệt các chủ trương của Đảng và Nhà nước về CCHC nhìn chung chưa kịp thời, thiếu thường xuyên, nhận thức về công tác CCHC chưa đầy đủ, chưa đồng bộ, thống nhất, thông suốt. Đa số các đơn vị xây dựng chương trình, kế hoạch CCHC còn chung chung mang tính định hướng và được đề ra trong bản báo cáo công tác CCHC hàng năm vào thời điểm tháng 11 của năm trước mà không xây dựng kế hoạch thực hiện trong năm với mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị có liên quan; hàng tháng có lồng ghép vào kế hoạch chung của đơn vị. Công tác kiểm tra thực hiện CCHC tại các đơn vị còn hạn chế, nội dung kiểm tra chưa cụ thể, kết quả kiểm tra chưa phát hiện được các vấn đề hạn chế, yếu kém, để có biện pháp khắc phục; một số đơn vị được các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát chỉ ra hạn chế yếu kém từ năm trước, nhưng chậm khắc phục. Công tác tuyên truyền về CCHC còn hạn chế.

Kết quả thực hiện hiện Nghị định số 63-CP còn rất thấp, tại thời điểm kiểm tra chưa có đơn vị nào tiến hành cập nhật thủ tục hành chính mới phát sinh và chưa thực hiện việc niêm yết bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết đã được UBND tỉnh công bố; hầu hết các đơn vị chưa phân biệt rõ yêu cầu niêm yết công khai thủ tục hành chính giữa 03 yêu cầu hoạt động: Yêu cầu của việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo theo tiêu chuẩn ISO; yêu cầu theo Công văn 315/UBND-KSTT ngày 19/4/2011 về việc niêm yết công khai và tuyên truyền về thủ tục hành chính (Nghị định 63-CP) và yêu cầu niêm yết theo đề án giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa.

Việc thực hiện cơ chế một cửa theo Quyết định 93-TTg của Thủ tướng Chính phủ còn một số hạn chế, nổi lên là: Còn 01 ngành (Ban Quản lý Đầu tư, phát triển Đảo Phú Quốc), 03 huyện (U Minh Thượng, Giồng Riềng, Gò Quao), 04 xã: Thạnh Trị, Tân Hiệp A (huyện Tân Hiệp), Bàn Thạch, Bàn Tân Định (huyện Giồng Riềng) chưa xây dựng, sửa đổi bổ sung đề án thực hiện cơ chế một cửa theo Quyết định 93-TTg trình cấp có thẩm quyền phê duyệt (theo chương trình chỉ đạo của UBND tỉnh phải hoàn thành trong Quí II/2011); đề án thực hiện cơ chế một cửa tại Sở Kế hoạch và Đầu tư đã được phê duyệt và thực hiện năm 2010 nhưng nay lại đưa về phòng chuyên môn giải quyết như trước. Số lượng thủ tục hành chính đưa vào thực hiện theo cơ chế ở một số ngành cấp tỉnh, cấp huyện đạt tỷ lệ thấp (Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 3/5 lĩnh vực; Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện 01 lĩnh vực đăng ký kinh doanh theo cơ chế một cửa liên thông, 05 huyện được kiểm tra, hiện tại mới đưa được khoảng 40% số thủ tục hành chính hiện có vào thực hiện cơ chế một cửa). Tuy các đơn vị đã bố trí được phòng làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhưng còn nhiều đơn vị diện tích chưa đủ chuẩn, thiếu trang thiết bị cơ bản, phòng làm việc bố trí thiếu ngăn nắp, trang trọng và thẩm mỹ; nội dung niêm yết công khai thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa (quy trình, thủ tục hồ sơ; thời gian giải quyết; phí, lệ phí) chưa đầy đủ, khoa học, thiếu hấp dẫn. Thực hiện việc mở sổ và ghi chép thông tin theo dõi giải quyết hồ sơ, sử dụng các loại phiếu tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở đa số các đơn vị được kiểm tra chưa đúng quy định. Kết quả giải quyết hồ sơ, nhất là ở cấp xã theo báo cáo đạt tỷ lệ cao nhưng độ tin cậy không cao là do khâu ghi chép, cập nhật thông tin vào sổ theo dõi giải quyết hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chưa tốt có nơi không cập nhật, còn có tư tưởng chạy theo thành tích. Chính sách chi trả phụ cấp theo quy định đối với cán bộ làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở một số nơi chưa được thực hiện, lý do chưa có kinh phí chi trả.

Thực hiện Nghị định 158-CP của Chính phủ còn nhiều hạn chế thể hiện: Việc triển khai quán triệt chưa đầy đủ, thường xuyên; nhận thức của một bộ phận lãnh đạo và cán bộ, công chức chưa đồng bộ, sâu sắc; chưa quan tâm đúng mức trong việc xây dựng kế hoạch hàng năm để thực hiện (Ban Quản lý ĐT-PT đảo Phú Quốc, huyện Giang Thành, 10 xã thuộc 5 huyện được kiểm tra chưa xây dựng kế hoạch năm 2011). Việc rà soát các vị trí công tác quy định phải chuyển đổi và đối tượng phải chuyển đổi theo thẩm quyền (thẩm quyền người đứng đầu cơ quan và thẩm quyền của cơ quan cấp trên trực tiếp) chưa quyết liệt; một số nơi còn nhầm lẫn giữa luân chuyển cán bộ có chức vụ với việc chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định 158-CP. Công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện còn yếu.

Qua đợt kiểm tra này, Đoàn Kiểm tra đã kiến nghị với các đơn vị được kiểm tra tập trung làm tốt một số việc như: Tiếp tục quán triệt tới cán bộ đảng viên, công chức, viên chức cơ quan, đơn vị các chủ trương của Đảng và Nhà nước về CCHC nhằm nâng cao nhận thức một cách đồng bộ, tạo thống nhất, quyết tâm cao từ lãnh đạo đến cán bộ, công chức, viên chức. Hàng năm phải xây dựng kế hoạch thực hiện công tác CCHC, trong đó xác định mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, mục tiêu, giải pháp. Tập trung làm chuyển biến mạnh về chất lượng thực hiện cơ chế một cửa và mở rộng thực hiện cơ chế một cửa liên thông một số lĩnh vực, nhất là lĩnh vực đất đai giữa cấp xã và cấp huyện. Trước mắt, các đơn vị chưa xây dựng, sửa đổi bổ sung đề án thực hiện cơ chế một cửa theo Quyết định 93-TTg của Thủ tướng Chính phủ cần khẩn trương hoàn thành trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; sửa chữa những hạn chế thiếu sót trong việc thực hiện cơ chế một cửa như đã nêu ở trên ngay trong quý IV/2011. Tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị đáp ứng yêu cầu công việc và nhiệm vụ CCHC. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền và kiểm tra trong đơn vị và các đơn vị trực thuộc. Đồng thời, Đoàn Kiểm tra cũng kiến nghị một số cơ quan có liên quan như Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nội vụ và Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ các đơn vị, địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ CCHC trong thời gian tới. Đoàn Kiểm tra cũng kiến nghị UBND tỉnh ban hành Chỉ thị về đẩy mạnh thực hiện cơ chế một cửa và cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Kiên Giang và có chủ trương đầu tư kinh phí xây dựng cơ chế một cửa liên thông hiện đại tại các huyện, thị xã, thành phố trong giai đoạn 2012-2015 nhằm nâng cao chất lượng cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong tỉnh đạt hiệu quả tốt nhất./.

Hà Chiến

[Trở về]

Các tin đã đưa:

 
 

 

 

 Sở Ban Ngành
   Sở Công Thương
   Quỹ Đầu tư Phát triển Kiên Giang
   KS Thủ tục Hành chính
   Viện Kiểm Sát
   Thanh tra tỉnh
   Ban Quản lý Khu kinh tế
   Chi Cục QL Thị trường
   Sở TT Truyền Thông
   Sở Lao động TB&XH
   Sở Giao thông vận tải
   Sở Khoa học Công nghệ
   Sở Nông nghiệp và PTNT
   Sở Nội Vụ
   Sở Tài chính
   Sở Y tế
   Xúc tiến Thương mại
   Công Báo Kiên Giang
   Liên Minh Hợp Tác Xã
   Sở Ngoại Vụ
   Sở Tài Nguyên MT
   Sở Xây dựng
 Các Huyện Thị
   Thị Xã Hà Tiên
   Thành Phố Rạch Giá

Dịch vụ công trực tuyến

Các Website liên kết

 

 

 

Website thông tin kinh tế xã hội tỉnh Kiên Giang - www.kiengiang.gov.vn

Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang

Cơ quan thiết lập: Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang

Giấy phép do Cục Báo chí cấp, số: 70/GP-BC

Chịu trách nhiệm chính: Ông Huỳnh Vĩnh Lạc, Chánh Văn Phòng UBND tỉnh Kiên Giang

Địa chỉ BBT: 06 Nguyễn Công Trứ - Vĩnh Thanh - Rạch Giá - Kiên Giang

Điện thoại: (077) 3860022 , Fax: (077) 3862687 , Email: bbt@kiengiang.gov.vn

Ghi rõ nguồn "www.kiengiang.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ Website này.