Chào mừng bạn đến với Website Kiên Giang
 

English

 

TIN TỨC-SỰ KIỆN
  Hoạt động HĐND - UBND
  Kinh tế - Chính trị
  Văn Hóa - Xã Hội
  Điểm tin Kiên giang
  Tin Huyện Thị
BẦU CỬ QH VÀ HĐND
  Hoạt động UBBC tỉnh
  Hoạt động UBBC huyện
  Văn bản - Hướng dẫn
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
  Lịch làm việc của Lãnh đạo
  Thông tin chỉ đạo điều hành
  Tin Cải cách hành chính
  Tin công nghệ thông tin
HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG
GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI
  Văn bản hướng dẫn
  Thông tin tiếp công dân
  Kết quả giải quyết khiếu nại
HỌC TẬP VÀ LT TGĐĐ HCM
GÓC LỮ HÀNH
  Đất nước - Con người
  Dành cho khách lữ hành
GIỚI THIỆU KIÊN GIANG
  Tổng quan
  Định hướng - Chiến lược
  Thông tin cần biết
BIỂN VÀ HẢI ĐẢO
DỰ ÁN MD-ICRSL
H.ĐỘNG NGÀNH KIỂM SÁT
THUẾ NHÀ NƯỚC
AN TOÀN GIAO THÔNG
DU LỊCH QUỐC GIA 2016
QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 2020
THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN
  Thông tin đấu thầu
  Thông tin đất đai
  Xổ số kiến thiết Kiên Giang
  Góp ý sửa đổi Hiến pháp
Tìm kiếm thông tin

 

Số lượt truy cập

 

 

 

 

 

 

Thông tin được đưa ngày: 13-6-2008
Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc

Ông Bùi Ngọc Sương - Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang
Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ phát động trong các năm qua, được sự đồng tình, ủng hộ của đông đảo các tầng lớp nhân dân, xuất hiện ngày càng nhiều các gương điển hình tiên tiến trong phòng, chống tội phạm; lực lượng nòng cốt của phong trào được quan tâm xây dựng và củng cố kiện toàn. Phong trào có bước phát triển cũng là nhờ sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp. Ngày 12/06/2008 tại Hội nghị bàn về công tác trên, sau khi nghe các báo cáo, tham luận, đóng góp của đại biểu, Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Ngọc Sương phát biểu kết luận hội nghị: Tổng kết, đánh giá các hoạt động liên quan và chỉ đạo các ngành, các cấp… triển khai những việc cần làm trong thời gian tới để giữ vững an ninh chính trị, trật tự và an toàn xã hội. Ban Biên tập Website Kiên Giang xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu…

Phát biểu của Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Ngọc Sương kết luận Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện công tác xây dựng mô hình, nhân điển hình tiên tiến trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; 9 năm thực hiện Nghị định số 40 của Chính phủ về Công an xã; 3 năm thực hiện “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” và 3 năm thực hiện Chỉ thị 09 của Tỉnh uỷ và Quyết định 78 của UBND tỉnh.

 

 Kính thưa các đồng chí đại biểu!

    

Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị đã được nghe báo cáo về bốn chuyên đề trọng tâm, nghe ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bùi Quang Bền Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; nghe nhiều ý kiến tham luận, báo cáo về các mô hình điển hình tiên tiến, các gương tiêu biểu xuất sắc trong phòng, chống tội phạm; trong hoạt động của Công an xã, Ban Bảo vệ ANTT, Đội dân phòng và trong thực hiện ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ, là cơ sở thực tiễn chứng minh cho hiệu quả của phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ mà các cấp uỷ Đảng, chính quyền đã tập trung chỉ đạo thực hiện trong những năm qua. Thay mặt UBND tỉnh một lần nữa tôi xin nhiệt liệt biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và những tập thể, cá nhân tiêu biểu được điển hình tiên tiến hôm nay.

Tại Hội nghị này chúng ta đã tập trung bàn thảo nhiều chuyên đề công tác lớn, có ý nghĩa quyết định đến hiệu quả hoạt động của phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Phải khẳng định rằng 10 năm thực hiện công tác xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến trong đấu tranh phòng, chống tội phạm đã đạt được nhiều kết quả. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể đã quan tâm chỉ đạo; huy động được cả hệ thống chính trị, toàn thể cán bộ và nhân dân thực hiện công tác này. Tính đến nay toàn tỉnh đã xây dựng, duy trì, nhân rộng được 60 mô hình, điển hình tiên tiến trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, có 1.017 quần chúng tham gia vây bắt và tố giác tội phạm được các cấp khen thưởng là kết quả rất lớn. Đồng thời, đã gắn xây dựng mô hình điển hình tiên tiến với thực hiện các cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá mới ở khu dân cư"; phong trào "Xoá đói giảm nghèo"; phong trào "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc"... Tuy nhiên, công tác xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến trong đấu tranh phòng, chống tội phạm vẫn còn tồn tại chủ yếu là: việc kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc sơ, tổng kết rút kinh nghiệm những mô hình hay, cách làm tốt để chỉ đạo duy trì và nhân rộng làm còn rất yếu. Một số tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào phòng, chống tội phạm chậm được phát hiện xây dựng, khen thưởng động viên, cổ vũ để nhân rộng ra các địa phương khác.  

Về triển khai, thực hiện Nghị định số 40 của Chính phủ về Công an xã, các cấp uỷ Đảng, chính quyền và Công an đã triển khai, thực hiện nghiêm túc; địa phương đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo xây dựng, củng cố Công an xã, thị trấn phù hợp yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới và phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế của địa phương (Quyết định số 574 ngày 25/2/2000, Quyết định số 17 ngày 20/2/2002 và Quyết định số 30 ngày 13/3/2003 phê duyệt "Đề án xây dựng củng cố Công an xã, thị trấn"). Đồng thời, cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể các cấp đã tích cực tham gia xây dựng, củng cố, nâng lên chất lượng, hiệu quả hoạt động của Công an xã; kiện toàn về số lượng và chất lượng; hỗ trợ các chế độ chính sách, cơ sở vật chất, trang thiết bị, kinh phí, phương tiện để đảm bảo cho Công an xã thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh - trật tự ngay ở tại cơ sở.

Hiện nay biên chế Công an xã, thị trấn đã có 1.858 đồng chí, so với đề án của UBND tỉnh chỉ còn thiếu 67 đồng chí, cơ bản lực lượng Công an xã đã qua huấn luyện nghiệp vụ (93%), trong đó Phó Trưởng Công an xã đã có trình độ nghiệp vụ Đại học, Trung học (03 Đại học, 107 Trung học). Công an tỉnh đã chủ động tổ chức được 14 lớp huấn luyện bồi dưỡng nghiệp vụ, 02 cuộc Hội thi Công an xã giỏi, mở được 01 lớp Trung cấp nghiệp vụ Công an xã. Hiện đã có 56 Công an xã có trụ sở làm việc riêng, 126 xã, thị trấn được trang bị điện thoại bàn; 21 xã, thị trấn có xe gắn máy và vỏ máy; 17 xã, thị trấn có xe gắn máy; 25 xã, thị trấn có vỏ máy, Công an xã được cấp đồng phục (quần áo, mũ, phù hiệu, giầy dép, áo mưa); Trưởng Công an xã được hưởng lương, Phó Trưởng Công an xã, Công an viên được hưởng phụ cấp, được giao khoán kinh phí để hoạt động thường xuyên... là những cố gắng rất lớn của cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương trong công tác chỉ đạo xây dựng Công an xã. Kết quả này cũng được Bộ Công an rút kinh nghiệm phổ biến trong toàn quốc. Tuy nhiên, vẫn còn hạn chế là: một số địa phương cấp ủy, UBND đánh giá chưa đúng vai trò của Công an xã nên trong chỉ đạo chưa quyết liệt; Công an xã chưa nêu cao tính tự lực, tự cường, chủ động trong giải quyết công việc, chưa làm tốt công tác phòng ngừa tội phạm ngay ở tại cơ sở; chế độ chính sách vẫn còn nhiều bất cập, nhất là tiền lương, phụ cấp, bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội.

Trong triển khai, thực hiện Quyết định số 521 ngày 13/06/2005 của Thủ tướng Chính phủ về "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" tỉnh cũng đã ban hành văn bản chỉ đạo (Chỉ thị số 21 ngày 15/09/2006) UBND các huyện, thị xã, thành phố cũng đã xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai quán triệt đến lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể và cán bộ chủ chốt ở cơ sở. Công an các cấp trong tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc, các ngành, đoàn thể, cơ quan báo chí tổ chức phát động, tuyên tuyền về ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Cán bộ và nhân dân đã nhận thức được ý nghĩa quan trọng của "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc", tích cực hưởng ứng, tham gia, góp phần làm cho phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được duy trì và thúc đẩy phát triển. Trong 3 năm quần chúng đã cung cấp 19.293 nguồn tin có giá trị, giúp cho Công an bắt, xử lý 14.305 lượt đối tượng vi phạm pháp luật; trực tiếp vây bắt 938 tên tội phạm. Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc cũng đã tác động tốt đến các phong trào khác như: phong trào toàn dân tham gia quản lý, giáo dục, cảm hóa người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư; phong trào quản lý, giúp đỡ người nghiện ma túy cai nghiện tại gia đình, công đồng: phong trào toàn dân tham gia vận động đối tượng phạm tội đang lẩn trốn ra tự thú; toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy, giữ gìn trật tự an toàn giao thông... bước đầu đem lại kết quả, có 512 tập thể, 323 cá nhân được Bộ Công an, UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng. Sơ kết 05 năm phối hợp chỉ đạo thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01 giữa Đoàn Chủ tịch UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Công an về "Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới" tỉnh đã có 02 tập thể, 01 cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu được chọn báo cáo điển hình tại Hội nghị do Trung ương tổ chức.

Các cấp uỷ Đảng, chính quyền đã quan tâm chỉ đạo việc triển khai, thực hiện nghiêm túc Quyết định 521 của Thủ tướng Chính phủ về "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"; huy động được sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân; xuất hiện ngày càng nhiều các gương quần chúng tố giác và vây bắt tội phạm; các mô hình, điển hình tiên tiến trong phòng, chống tội phạm; lực lượng nòng cốt của phong trào được quan tâm xây dựng và củng cố kiện toàn; có nhiều biện pháp thực hiện đạt hiệu quả các Nghị quyết liên tịch về thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tuy nhiên, việc triển khai "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" ở một số địa phương làm chưa sâu rộng; sự phối hợp chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết, Kế hoạch liên tịch giữa Công an với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên ở một số nơi chưa thống nhất. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc địa phương chất lượng hoạt động yếu; việc phát hiện xây dựng, nhân rộng mô hình điển hình tiên tiến trong phòng chống tội phạm, khen thưởng các điển hình tiên tiến thiếu kịp thời.

Về triển khai, thực hiện Chỉ thị 09-CT/TU của Tỉnh uỷ, Quyết định 78/2004/QĐ-UB của UBND tỉnh các huyện, thị xã, thành phố đã xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai đến cán bộ chủ chốt ở cơ sở; thành lập Ban chỉ đạo và chọn điểm chỉ đạo rút kinh nghiệm. Đến nay, đã có 822 Ban bảo vệ an ninh trật tự, 1.133 Đội dân phòng, được tập huấn nghiệp vụ ổn định đi vào hoạt động đạt hiệu quả, đã vận động nhân dân tham gia giáo dục, cảm hóa 1.755 người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư; phát hiện báo cho Công an truy bắt nhiều đối tượng có lệnh truy nã, trốn thi hành án, phạm tội đang lẩn trốn ra tự thú. Phối hợp giữa gia đình, nhà trường và các đoàn thể quản lý giáo dục 1.311 trẻ em phạm pháp trở thành người tốt; hòa giải thành 11.694 vụ việc mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân; tổ chức tuần tra, canh gác giữ gìn an ninh trật tự được 28.401 cuộc, phát hiện hàng ngàn vụ việc vi phạm pháp luật giao cho Công an xử lý, góp phần giải quyết ổn định tình hình an ninh trật tự ngay ở tại cơ sở. Việc triển khai, thực hiện thị 09 của Tỉnh uỷ, Quyết định 78 của UBND tỉnh là rất nghiêm túc. Các cấp uỷ Đảng, chính quyền có nhiều cố gắng chỉ đạo xây dựng các tổ chức nòng cốt phong trào, đảm bảo về số lượng, cơ cấu thành phần, tiêu chuẩn; tập huấn nghiệp vụ và tạo điều kiện về cơ sở vật chất, trang bị công cụ hỗ trợ, kinh phí cho Ban bảo vệ an ninh trật tự và Đội dân phòng hoạt động; phát huy tốt vai trò nòng cốt trong việc tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; giải quyết có hiệu quả các vụ việc xảy ra ở từng địa bàn dân cư, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn phát sinh các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Tuy nhiên, vẫn còn hạn chế là: một số địa phương việc lựa chọn nhân sự chưa chặt chẽ, thành viên Ban bảo vệ an ninh trật tự còn kiêm nhiệm nhiều việc, chưa được tập huấn nghiệp vụ; chưa được hỗ trợ kinh phí làm cho hiệu quả hoạt động đạt thấp (phân loại tỷ lệ đạt yếu còn cao).

 

   Kính thưa các đại biểu!

 

Để tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị định 40 của Chính phủ về Công an xã, Quyết định 521 của Thủ tướng chính phủ về “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” và Chỉ thị 09 của Tỉnh uỷ, Quyết định 78 của UBND tỉnh. Đề nghị các đồng chí nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bùi Quang Bền, Phó bí thư Thường trực Tỉnh uỷ và các nội dung đại biểu đã thảo luận thống nhất tại Hội nghị và các nội dung chương trình công tác đã đề ra. Lưu ý tập trung chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung công tác trọng tâm như sau:

Một là: Tiếp tục chỉ đạo duy trì và nhân rộng những mô hình, nhân điển hình tiên tiến đang hoạt động đạt hiệu quả đã được tổng kết tại Hội nghị này. Phấn đấu đến năm 2010 mỗi xã, phường, thị trấn phải xây dựng và nhân rộng từ 01 đến 02 mô hình, nhân điển hình tiên tiến trong phòng, chống tội phạm.

Hai là: Thúc đẩy thực hiện các Nghị quyết liên tịch, Đề án giữa các ban, ngành, đoàn thể trong Chương trình phòng, chống tội phạm; Chương trình hành động phòng, chống ma tuý và phòng, chống buôn bán phụ nữ, trẻ em. Chú trọng việc xây dựng các mô hình, nhân điển hình tiên tiến trong đấu tranh phòng, chống tội phạm gắn với các cuộc vận động toàn dân xây dựng đời sống văn hoá, xoá đói, giảm nghèo.v.v. 

Ba là: Trong khi chờ UBTV Quốc hội ban hành Pháp lệnh Công an xã, yêu cầu Cấp ủy, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục quan tâm chỉ đạo xây dựng, củng cố kiện toàn lực lượng; hỗ trợ cơ sở, vật chất, kinh phí để Công an xã hoạt động ổn định, hiệu quả. Cấp xã phải tính toán cân đối kinh phí cho lực lượng nòng cốt ở cơ sở hoạt động (Công an xã, Ban bảo vệ ANTT, Ban bảo vệ dân phố và Đội dân phòng).

Bốn là: Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Công an tỉnh nghiên cứu đề xuất bổ sung biên chế Công an xã cho đáp ứng theo yêu cầu; quy định rõ chỉ tiêu xây dựng hàng năm cho mỗi huyện từ 01 đến 02 trụ sở làm việc của Công an xã (chú ý xã chưa có trụ sở, hoặc trụ sở chưa đảm bảo); đề xuất trang bị phương tiện phù hợp cho Công an các xã hiện nay chưa có phương tiện hoạt động; nghiên cứu đề xuất hướng dẫn cho xã trích 100% tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính về ANTT ở cấp xã để chi cho các hoạt động của Công an xã, Ban bảo vệ dân phố, Ban bảo vệ ANTT, Đội dân phòng. Công an tỉnh chủ trì phối hợp Sở Nội vụ đề xuất mở lớp trung cấp nghiệp vụ Công an cho đối tượng là Trưởng Công an cấp xã.

Năm là: Tiếp tục tổ chức quán triệt trong Cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp, các ngành, đoàn thể và nhân dân về nội dung tinh thần Chỉ thị 09 của Tỉnh uỷ, Quyết định 78 của UBND tỉnh để nâng cao nhận thức ý nghĩa, tầm quan trọng trong công tác xây dựng lực lượng nòng cốt của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Giao cho Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Công an tỉnh tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bùi Quang Bền, Phó bí thư Thường trực Tỉnh uỷ và các nội dung đại biểu đã đóng góp ý kiến tại Hội nghị này, tu chỉnh thành văn bản trình Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành chính thức.

Cuối cùng, một lần nữa xin chúc các điển hình tiên tiến, gương tiêu biểu xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và các đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc, thành đạt. Tôi xin tuyên bố bế mạc hội nghị.

Chủ tịch UBND Tỉnh Kiên Giang

[Trở về]

Các tin đã đưa:

 
 

 

 

 Sở Ban Ngành
   Sở Công Thương
   Quỹ Đầu tư Phát triển Kiên Giang
   KS Thủ tục Hành chính
   Viện Kiểm Sát
   Thanh tra tỉnh
   Ban Quản lý Khu kinh tế
   Chi Cục QL Thị trường
   Sở TT Truyền Thông
   Sở Lao động TB&XH
   Sở Giao thông vận tải
   Sở Khoa học Công nghệ
   Sở Nông nghiệp và PTNT
   Sở Nội Vụ
   Sở Tài chính
   Sở Y tế
   Xúc tiến Thương mại
   Công Báo Kiên Giang
   Liên Minh Hợp Tác Xã
   Sở Ngoại Vụ
   Sở Tài Nguyên MT
   Sở Xây dựng
 Các Huyện Thị
   Thị Xã Hà Tiên
   Thành Phố Rạch Giá

Dịch vụ công trực tuyến

Các Website liên kết

 

 

 

Website thông tin kinh tế xã hội tỉnh Kiên Giang - www.kiengiang.gov.vn

Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang

Cơ quan thiết lập: Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang

Giấy phép do Cục Báo chí cấp, số: 70/GP-BC

Chịu trách nhiệm chính: Ông Huỳnh Vĩnh Lạc, Chánh Văn Phòng UBND tỉnh Kiên Giang

Địa chỉ BBT: 06 Nguyễn Công Trứ - Vĩnh Thanh - Rạch Giá - Kiên Giang

Điện thoại: (077) 3860022 , Fax: (077) 3862687 , Email: bbt@kiengiang.gov.vn

Ghi rõ nguồn "www.kiengiang.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ Website này.