Chào mừng bạn đến với Website Kiên Giang
 

English

 

TIN TỨC-SỰ KIỆN
  Hoạt động HĐND - UBND
  Kinh tế - Chính trị
  Văn Hóa - Xã Hội
  Điểm tin Kiên giang
  Tin Huyện Thị
BẦU CỬ QH VÀ HĐND
  Hoạt động UBBC tỉnh
  Hoạt động UBBC huyện
  Văn bản - Hướng dẫn
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
  Lịch làm việc của Lãnh đạo
  Thông tin chỉ đạo điều hành
  Tin Cải cách hành chính
  Tin công nghệ thông tin
HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG
GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI
  Văn bản hướng dẫn
  Thông tin tiếp công dân
  Kết quả giải quyết khiếu nại
HỌC TẬP VÀ LT TGĐĐ HCM
GÓC LỮ HÀNH
  Đất nước - Con người
  Dành cho khách lữ hành
GIỚI THIỆU KIÊN GIANG
  Tổng quan
  Định hướng - Chiến lược
  Thông tin cần biết
BIỂN VÀ HẢI ĐẢO
DỰ ÁN MD-ICRSL
H.ĐỘNG NGÀNH KIỂM SÁT
THUẾ NHÀ NƯỚC
AN TOÀN GIAO THÔNG
DU LỊCH QUỐC GIA 2016
QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 2020
THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN
  Thông tin đấu thầu
  Thông tin đất đai
  Xổ số kiến thiết Kiên Giang
  Góp ý sửa đổi Hiến pháp
Tìm kiếm thông tin

 

Số lượt truy cập

 

 

 

 

 

 

Thông tin được đưa ngày: 14-9-2012
Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, tình hình kinh tế-xã hội tháng 8 và một số công tác trọng tâm tháng 9/2012

Hội nghị (trực tuyến) Thành viên Uỷ ban thường kỳ tháng 8-2012

Tình hình kinh tế xã - hội tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2012 tiếp tục ổn định, một số chỉ tiêu có mức tăng trưởng khá và tăng so với cùng kỳ như: sản xuất nông nghiệp, thu chi ngân sách, du lịch, giải quyết việc làm... UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành chức năng thực hiện tốt công tác chuẩn bị khai giảng năm học mới, tăng cường phòng, chống và kiểm soát tình hình dịch bệnh ở người và cây trồng, vật nuôi...

Tuy nhiên vẫn còn một số khó khăn, hạn chế: Giá xăng, dầu tăng đã tác động đến việc tăng giá của một số mặt hàng thiết yếu; tình hình dịch bệnh trên lúa tuy được khống chế và có giảm so với tháng trước nhưng cần phải tập trung chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống đảm bảo diện tích và sản lượng; giá lúa tuy có tăng so với tháng trước nhưng so với vụ hè thu năm 2011 thì giá giảm từ 1.400đ đến 2.100đ/kg do đó đã tác động và ảnh hưởng đến tâm lý và hiệu quả sản xuất của nông dân; tình hình giải ngân đầu tư xây dựng cơ bản đạt thấp; giá trị sản xuất thủy sản, công nghiệp, kim ngạch xuất nhập khẩu,... đạt thấp so với kế hoạch và giảm so với cùng kỳ; số doanh nghiệp giải thể chiếm 24,23% so với số doanh nghiệp thành lập mới. Một số ngành và địa phương số đơn thư tồn đọng còn nhiều, kết quả thu hồi vật chất sau thanh tra, kiểm tra đạt thấp; số vụ phạm pháp hình sự gia tăng.

I. HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH

1. Các cuộc họp, làm việc của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tham dự 10 hội nghị trung ương và khu vực, trong đó có 03 hội nghị trực tuyến; tiếp và làm việc với 08 đoàn trung ương, 01 đoàn khách quốc tế; tham dự chỉ đạo 10 hội nghị của các cơ quan ban ngành tỉnh; tổ chức 08 chuyến công tác làm việc với các địa phương; chủ trì 36 buổi làm việc giải quyết các công việc. Trong đó có một số hoạt động quan trọng:

Tham dự Hội nghị toàn quốc đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số     08-NQ/TW Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Nghị quyết số 16/2007/NQ-CP của Chính phủ về chương trình hành động của Chính phủ thực hiện NQTW 4 (khoá X) về một số chủ trương chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới. Làm việc với các Bộ, ngành trung ương về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013, kế hoạch đầu tư từ ngân sách nhà nước 03 năm 2013-2015. Dự hội nghị triển khai Nghị quyết Trung ương 5 và họp kiểm điểm Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI).

Tiếp và làm việc: Đoàn đại biểu nhân dân Việt Nam - Campuchia, Ủy ban quốc gia phòng chống AIDS, ma tuý, mại dâm; Ủy ban Tài chính và Ngân sách của Quốc hội; Đoàn khảo sát thực địa Cục Tác chiến; Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ; Bộ Giao thông vận tải; Bộ Xây dựng và Viện Công nghệ Châu Á.

Dự và chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ huyện Tân Hiệp. Tham gia cùng đoàn công tác của Tỉnh ủy làm việc với huyện Vĩnh Thuận về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 8 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ giải pháp đến cuối năm 2012. Tiếp xúc cử tri tại thành phố Rạch Giá và huyện Kiên Lương.

Họp Thành viên UBND tỉnh thông qua 05 văn bản quy phạm pháp luật. Họp thông qua Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020 của huyện Kiên Lương. Họp đánh giá tiến độ triển khai thực hiện các chương trình, dự án trọng điểm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần IX. Dự hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa UBND tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; dự tổng kết năm học 2011-2012; sơ kết công tác phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội; tổng kết Chiến dịch thanh niên, học sinh, sinh viên tình nguyện hè.

2. Ban hành các văn bản của UBND tỉnh

Trong tháng 8, UBND tỉnh đã tiếp nhận 1.162 văn bản đến; đã ban hành 483 văn bản, bao gồm: 135 Quyết định cá biệt; 05 Kế hoạch. Văn phòng UBND tỉnh đã ban hành 369 Công văn truyền đạt ý kiến xử lý công việc và 13 Thông báo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại các buổi làm việc với các sở, ngành và địa phương.

II. TÌNH HÌNH KINH TẾ-XÃ HỘI THÁNG 8 VÀ 8 THÁNG NĂM 2012

1. Về kinh tế

Tính đến ngày 25/8, toàn tỉnh đã thu hoạch được 209.082 ha vụ Hè Thu, đạt 72,41% diện tích gieo sạ, năng suất ước đạt từ 5,32 tấn/ha, tăng 0,3 tấn/ha so với vụ Hè Thu năm 2011. Vụ Thu Đông đã gieo sạ được 65.008 ha, đạt 106,05% kế hoạch. Diện tích bị nhiễm sâu bệnh trên lúa Hè Thu và Thu Đông 4.483 ha, các bệnh chủ yếu như: lem lép hạt, cháy lá, đạo ôn lá và rầy nâu.

Sản lượng khai thác thủy sản đạt 37.800 tấn, tăng 4,57% so cùng kỳ, tính chung 8 tháng sản lượng khai thác 275.575 tấn, tăng 3,12% so cùng kỳ, đạt 65,61% kế hoạch. Sản lượng nuôi trồng đạt 6.669 tấn, giảm 26,3% so cùng kỳ, tính chung 8 tháng sản lượng nuôi trồng 74.964 tấn, tăng 10,74% so cùng kỳ và đạt 60,95% kế hoạch.

Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 1.445 tỷ đồng, tăng 6,78% so tháng trước và tăng 11,06% so cùng kỳ. Tính chung 8 tháng giá trị sản xuất công nghiệp 9.344,2 tỷ đồng, đạt 57,68% kế hoạch và tăng 8,59% so cùng kỳ.

Vốn đầu tư phát triển do địa phương quản lý bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước thực hiện 253,1 tỷ đồng, tăng 1,35% so tháng trước, tính chung 8 tháng thực hiện 2.019,1 tỷ đồng, đạt 65,02% kế hoạch; giá trị cấp phát 1.907,884 tỷ đồng, đạt 56,85% kế hoạch.

Tổng thu ngân sách nhà nước 243,8 tỷ đồng, tính chung 8 tháng 2.680,4 tỷ đồng, đạt 69% dự toán cả năm và tăng 11,65% so với cùng kỳ. Tổng chi ngân sách 500,5 tỷ đồng, tính chung 8 tháng tổng chi 4.628,2 tỷ đồng, đạt 67,75% kế hoạch và tăng 25,58% so cùng kỳ, trong đó chi thường xuyên đạt 76,54% kế hoạch ; chi đầu tư phát triển đạt 58,19% kế hoạch.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 3.342,1 tỷ đồng, tăng 1,94% so tháng trước và tăng 17,39% so cùng kỳ, tính chung 8 tháng tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 26.464 tỷ đồng, đạt 61,83% kế hoạch và tăng 20,04% so với cùng kỳ.

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 51,6 triệu USD, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu 8 tháng 375,7 triệu USD, đạt 56,93% kế hoạch và giảm 18,28% so với cùng kỳ. Kim ngạch nhập khẩu đạt 3,8 triệu USD, giảm 26,36% so cùng kỳ, tính chung 8 tháng kim ngạch nhập khẩu 22,1 triệu USD, đạt 49,27% kế hoạch và giảm 12,53% so với cùng kỳ.

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 8 tăng 0,53% so tháng trước và tăng 3,99% so cùng kỳ. Trong tháng, giá xăng dầu 3 lần điều chỉnh tăng, giá gas tăng 8,35%, giá điện sinh họat tăng 5,71%, đã tác động đến các mặt hàng tăng giá theo, tăng mạnh nhất là nhóm nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 3,8%;  nhóm giao thông tăng 1,61%. Giá vàng tăng 0,82%; giá đô la Mỹ giảm 0,19% so với tháng trước.

Trong tháng, lượng khách du lịch đạt 247,6 ngàn lượt khách, giảm 11,29% so tháng trước. Tính chung 8 tháng, lượng khách du lịch 2,8 triệu lượt khách, đạt 77,85% kế hoạch và tăng 11,89% so với cùng kỳ.

Trong tháng có 70 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới; bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh 110 doanh nghiệp; 25 doanh nghiệp giải thể. Tính chung 8 tháng có 652 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, với tổng vốn đăng ký 3.293 tỷ đồng; thực hiện bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh 736 doanh nghiệp; 158 doanh nghiệp giải thể; cấp 29 giấy chứng nhận đầu tư với tổng số vốn 5.410,95 tỷ đồng; cấp chủ trương đầu tư 24 dự án. Cấp giấy xác nhận ưu đãi, hỗ trợ đầu tư cho 03 dự án với tổng số vốn 853,69 tỷ đồng.

 2. Về văn hoá, xã hội

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông cùng các địa phương thực hiện tốt công tác tuyên truyền và tổ chức nhiều hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng kỷ niệm 67 năm (19/8/1945 và 19/8/2012) ngày Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9. Phối hợp với Hội Mỹ thuật Việt Nam tổ chức triển lãm Mỹ thuật toàn quốc khu vực 8 thành công. Kết thúc V-League 2012, đội đóng đá Kiên Long Bank Kiên Giang trụ hạng thành công ở mùa đầu tiên tại V-League.

Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo tổ chức tổng kết năm học 2011-2012 và triển khai nhiệm vụ năm học mới 2012 -2013 ở các cấp học, gắn với chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, trường lớp cho ngày khai giảng năm học mới; tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn và chính trị hè cho đội ngũ giáo viên các cấp học. Đã chỉ đạo khẩn trương triển khai các nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia.

Sở Y tế đã phối hợp với các địa phương tích cực tổ chức tuyên truyền giáo dục các biện pháp phòng, chống dịch bệnh mùa hè, y tế học đường; tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật cho các đối tượng hành nghề y, dược; tổ chức thanh tra, kiểm tra về vệ sinh an toàn thực phẩm, gắn với tổ chức tập huấn các cơ sở, sản xuất kinh doanh, qua kiểm tra phát hiện và xử lý 70 cơ sở kinh doanh vi phạm quy định vệ sinh an toàn thực phẩm.

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội quan tâm thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, trong tháng giải quyết việc làm cho 2.850 lao động, nâng tổng số đã giải quyết việc làm 8 tháng 21.812 lao động, đạt 68,2% kế hoạch, trong đó có 57 ở lao động ngoài nước; giải quyết trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp cho 211 lao động, tính chung 8 tháng giải quyết  2.166 lao động. Ngoài ra, đã kiểm tra việc triển khai đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại các huyện Châu Thành, Tân Hiệp, Gò Quao và thành phố Rạch Giá, tổ chức dạy nghề cho 3.554 người, nâng tổng số dạy nghề 8 tháng 19.822 người , đạt 46% so với kế hoạch.

3. Công tác xây dựng chính quyền

Thành lập Trung tâm Văn hóa Thể thao và Du lịch huyện Kiên Lương; Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng trực thuộc UBND tỉnh; quyết định bổ sung 50 biên chế cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND các huyện, thị xã, thành phố. Trình Bộ Nội vụ xin chủ trương công nhận Hội có tính chất đặc thù; chỉ đạo các ngành và địa phương tăng cường công tác quản lý nhà nước về công tác Hội; phê chuẩn miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND và phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Ủy viên UBND thị xã Hà Tiên nhiệm kỳ 2011-2016. Thành lập Đoàn kiểm tra thực hiện công tác cải cách hành chính đợt 2/2012 đối với các sở, ngành, huyện, thị.

4. Công tác Quốc phòng - an ninh, công tác thanh tra

Lực lượng Công an phối hợp triển khai và thực hiện có hiệu quả các biện pháp kiềm chế tai nạn giao thông; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Pháp lệnh bảo vệ bí mật nhà nước. Phạm pháp hình sự xảy ra 105 vụ, tăng 35 vụ so tháng trước, đã điều tra khám phá 75 vụ, đạt 72,38%, qua đó đã bắt 104 đối tượng. Tai nạn giao thông xảy ra 10 vụ, giảm 01 vụ so với tháng trước, làm chết 08 người, giảm 01 người và bị thương 05 người (tương đương tháng trước).

Các địa phương tích cực chuẩn bị các bước cho công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đợt II/2012; đã phối hợp tổ chức tốt diễn tập khu vực phòng thủ tại huyện Tân Hiệp.

Thanh tra các cấp, các ngành triển khai mới 15 cuộc, tháng trước chuyển sang 33 cuộc. Tổng số 48 cuộc, kết thúc 31 cuộc. Qua thanh tra, kiểm tra phát hiện sai phạm hơn 13,973 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước và xử phạt vi phạm hành chính 13,973 tỷ đồng; kiến nghị kiểm điểm rút kinh nghiệm 10 tập thể, 09 cá nhân. Kết quả đã thu hồi 1,13 tỷ đồng, đạt 8,55%.

 

MỘT SỐ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM THÁNG 9 NĂM 2012

Trong tháng 9/2012, UBND tỉnh tập trung chỉ đạo thực hiện một số mặt công tác trọng tâm như sau:

Các ngành và địa phương có liên quan phối hợp triển khai thực hiện tốt các nội dung chuẩn bị cho việc tổ chức các sự kiện gắn với lễ khánh thành sân bay quốc tế Phú Quốc: Hội nghị sơ kết Quyết định số 178/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Lễ khánh thành sân bay quốc tế Phú Quốc; Hội nghị Xúc tiến đầu tư du lịch; gắn với tổ chức Hội chợ triển lãm thương mại - du lịch; Hội thảo quốc tế “Bảo tồn và phát huy giá trị Khu dự trữ sinh quyển Kiên Giang”, Đêm văn nghệ chào mừng khánh thành sân bay quốc tế Phú Quốc. Triển khai thực hiện kết luận số 28-KL/TW ngày 14/8/2012 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội đảm bảo an ninh, quốc phòng vùng đồng bằng sông Cửu Long, thời kỳ 2011-2020 và Kế hoạch số 77/KH-UBND ngày 21/8/2012 của UBND tỉnh về việc thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Kiên Giang.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các địa phương chỉ đạo tập trung thu hoạch dứt điểm diện tích vụ Hè Thu; chăm sóc, bảo vệ tốt diện tích vụ Thu Đông, nhất là diện tích Thu Đông gieo sạ ngoài vùng quy hoạch; các địa phương vùng U Minh Thượng chỉ đạo nông dân chuẩn bị tốt các điều kiện xuống giống vụ lúa Mùa trên nền tôm. Tăng cường công tác PCLB, tìm kiếm cứu nạn, đi đôi với theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh ở cây trồng, vật nuôi và triển khai công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm. Theo dõi và có kế hoạch phối hợp, hỗ trợ phát triển nuôi tôm công nghiệp, bán công nghiệp, nhất là vùng Tứ giác Long Xuyên.

Sở Công Thương xây dựng Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 13/CT-BCT ngày 17/8/2012 của Bộ Công Thương về việc thực hiện các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Theo dõi nắm sát tình hình và đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu. Chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, phòng chống buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, kịp thời xử lý những hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá, gian lận thương mại.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các chủ đầu tư, các ngành và địa phương tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản; gắn bố trí đủ vốn với đẩy mạnh giải ngân các nguồn vốn, nhất là vốn trái phiếu Chính phủ, vốn các chương trình mục tiêu và các công trình trọng điểm.

Sở Giao thông vận tải tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm, công trình trên đảo Phú Quốc đã được trung ương bố trí vốn, nhất là các công trình kết nối phục vụ cho khánh thành sân bay quốc tế Phú Quốc. Kiểm tra đôn đốc các địa phương đẩy nhanh tiến độ xây dựng giao thông nông thôn. Phối hợp với các sở, ngành và UBND thành phố Rạch Giá lập và triển khai các phương án điều tiết giao thông để phục vụ Lễ hội anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực và một số lễ hội từ nay đến cuối năm.

Sở Tài chính, Cục Thuế chủ trì phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường thu, chi ngân sách đảm bảo theo dự toán; giải ngân kịp thời nguồn vốn xây dựng cơ bản. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường nhất là chấp hành pháp luật về giá.

Ngành Ngân hàng chỉ đạo thực hiện tốt chính sách tiền tệ và đảm bảo hoạt động ngân hàng an toàn, hiệu quả. Theo dõi, nắm tình hình nợ xấu và đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, đặc biệt là việc tiếp cận vốn và giảm lãi suất theo quy định.

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch hoàn thành việc xây dựng chương trình phát triển du lịch 4 vùng du lịch trọng điểm trình UBND tỉnh.

Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các ngành và địa phương chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 2737/CT-BGDĐT ngày 27/7/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp và Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 17/8/2012 của UBND tỉnh về nhiệm vụ năm học 2012-2013. Thực hiện tốt việc miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân theo Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ; tổ chức tốt công tác khai giảng năm học mới.

Sở Y tế tăng cường công tác giám sát, phòng chống dịch bệnh, nhất là một số dịch bệnh như sốt xuất huyết, hội chứng tay-chân-miệng…Tăng cường kiểm tra việc sử dụng các trang thiết bị y tế tại các bệnh viện, các trung tâm y tế, xúc tiến chuẩn bị các điều kiện đầu tư xây dựng mới bệnh viện tỉnh. Giao Sở Y tế tổ chức đối thoại việc xử lý các nhà thuốc chưa đạt chuẩn theo quy định của Bộ Y tế.

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chỉ đạo tăng cường công tác quản lý lao động nước ngoài và đẩy mạnh đào tạo nghề, nhất là đào tạo nghề cho lao động nông thôn; triển khai thực hiện các dự án, mô hình thuộc Chương trình bảo vệ trẻ em, Kế hoạch ngày toàn dân bảo vệ chăm sóc trẻ em và Tết Trung thu năm 2012. Hoàn thành việc xây dựng Chương trình giảm nghèo cho 45 xã nghèo và 18 xã đặc biệt khó khăn.  

Các ngành chức năng và các cơ quan báo, đài thực hiện tốt việc tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nhất là thông tin về chủ quyền biển, đảo Việt Nam, Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982; Luật Biển Việt Nam năm 2012 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, góp phần nâng cao nhận thức trong các tầng lớp nhân dân.

Sở Nội vụ xây dựng quy chế về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan cấp xã; xây dựng kế hoạch tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2012 - 2015. 

Cơ quan Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp tổ chức tốt công tác diễn tập Khu vực phòng thủ tại thị xã Hà Tiên và giao nhận quân đợt 2 đảm bảo đạt chỉ tiêu, chất lượng. Lực lượng Công an chủ động triển khai tốt kế hoạch bảo vệ an toàn trước, trong và sau lễ Quốc khánh 2/9. Duy trì tốt các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Tổ chức sơ kết hợp tác đầu tư năm 2011 và chương trình công tác năm 2012 giữa tỉnh Kiên Giang và Campốt (Campuchia).

Các cấp, các ngành chỉ đạo tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng; thực hiện tốt công tác tiếp công dân và thu hồi vật chất sau thanh tra, kiểm tra.

Ngoài những nhiệm vụ trọng tâm, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban ngành cấp tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo rà soát lại các chỉ tiêu, công việc đã thực hiện, trên cơ sở đó có kế hoạch phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2012.

Căn cứ chương trình công tác tháng 9/2012 của UBND tỉnh, các sở, ngành, các địa phương đề ra nhiệm vụ và tổ chức triển khai thực hiện./.

Phòng Tổng hợp – VP. UBND tỉnh

[Trở về]

Các tin đã đưa:

 
 

 

 

 Sở Ban Ngành
   Sở Công Thương
   Quỹ Đầu tư Phát triển Kiên Giang
   KS Thủ tục Hành chính
   Viện Kiểm Sát
   Thanh tra tỉnh
   Ban Quản lý Khu kinh tế
   Chi Cục QL Thị trường
   Sở TT Truyền Thông
   Sở Lao động TB&XH
   Sở Giao thông vận tải
   Sở Khoa học Công nghệ
   Sở Nông nghiệp và PTNT
   Sở Nội Vụ
   Sở Tài chính
   Sở Y tế
   Xúc tiến Thương mại
   Công Báo Kiên Giang
   Liên Minh Hợp Tác Xã
   Sở Ngoại Vụ
   Sở Tài Nguyên MT
   Sở Xây dựng
 Các Huyện Thị
   Thị Xã Hà Tiên
   Thành Phố Rạch Giá

Dịch vụ công trực tuyến

Các Website liên kết

 

 

 

Website thông tin kinh tế xã hội tỉnh Kiên Giang - www.kiengiang.gov.vn

Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang

Cơ quan thiết lập: Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang

Giấy phép do Cục Báo chí cấp, số: 70/GP-BC

Chịu trách nhiệm chính: Ông Huỳnh Vĩnh Lạc, Chánh Văn Phòng UBND tỉnh Kiên Giang

Địa chỉ BBT: 06 Nguyễn Công Trứ - Vĩnh Thanh - Rạch Giá - Kiên Giang

Điện thoại: (077) 3860022 , Fax: (077) 3862687 , Email: bbt@kiengiang.gov.vn

Ghi rõ nguồn "www.kiengiang.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ Website này.