Chào mừng bạn đến với Website Kiên Giang
 

English

 

TIN TỨC-SỰ KIỆN
  Hoạt động HĐND - UBND
  Kinh tế - Chính trị
  Văn Hóa - Xã Hội
  Điểm tin Kiên giang
  Tin Huyện Thị
BẦU CỬ QH VÀ HĐND
  Hoạt động UBBC tỉnh
  Hoạt động UBBC huyện
  Văn bản - Hướng dẫn
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
  Lịch làm việc của Lãnh đạo
  Thông tin chỉ đạo điều hành
  Tin Cải cách hành chính
  Tin công nghệ thông tin
HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG
GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI
  Văn bản hướng dẫn
  Thông tin tiếp công dân
  Kết quả giải quyết khiếu nại
HỌC TẬP VÀ LT TGĐĐ HCM
GÓC LỮ HÀNH
  Đất nước - Con người
  Dành cho khách lữ hành
GIỚI THIỆU KIÊN GIANG
  Tổng quan
  Định hướng - Chiến lược
  Thông tin cần biết
BIỂN VÀ HẢI ĐẢO
DỰ ÁN MD-ICRSL
H.ĐỘNG NGÀNH KIỂM SÁT
THUẾ NHÀ NƯỚC
AN TOÀN GIAO THÔNG
DU LỊCH QUỐC GIA 2016
QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 2020
THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN
  Thông tin đấu thầu
  Thông tin đất đai
  Xổ số kiến thiết Kiên Giang
  Góp ý sửa đổi Hiến pháp
Tìm kiếm thông tin

 

Số lượt truy cập

 

 

 

 

 

 

Thông tin được đưa ngày: 31-1-2013
Ngành Kiểm sát Kiên Giang phấn đấu thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong giai đoạn mới

Ông Trần Ngọc Hải - Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh Kiên Giang

Viện Kiểm sát nhân dân thực hiện chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp theo quy định của Hiến pháp và pháp luật. Công tác Kiểm sát phục vụ yêu cầu chính trị của Đảng và Nhà nước, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương.

Năm 2012, ngành Kiểm sát Kiên Giang có nhiều cố gắng để tiếp tục quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 49- NQ/TW ngày 02 tháng 6 năm 2005 của Bộ Chính trị về cải cách tư pháp; thực hiện các Nghị quyết Trung ương 4 và Trung ương 5 (khóa XI) của Đảng về công tác xây dựng Đảng gắn với công tác xây dựng ngành. Xác định là năm hoạt động: “Đổi mới, Chất lượng, Kỷ cương, Hướng về cơ sở” theo Chỉ thị của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và quán triệt các Nghị quyết của Tỉnh ủy, của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2012, hai cấp Kiểm sát của tỉnh đã có nhiều cố gắng thực hiện tốt các nhiệm vụ và đạt được nhiều kết quả tích cực. Đã thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp, trọng tâm là tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra; không để xảy ra oan sai, thiếu trách nhiệm; đổi mới về tổ chức và hoạt động, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo điều hành để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Viện Kiểm sát hai cấp đã áp dụng nhiều biện pháp nâng cao chất lượng kiểm sát hoạt động tư pháp, chú ý phát hiện vi phạm và ban hành kiến nghị, kháng nghị để từng bước chấn chỉnh việc tuân thủ pháp luật trên các lĩnh vực này.

Công tác Kiểm sát thực chất là hoạt động thực hiện nhiệm vụ chính trị, được đặt dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, phục vụ yêu cầu bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ. Định kỳ, Viện Kiểm sát hai cấp phải báo cáo công tác kiểm sát và tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành cho Ban chỉ đạo cải cách tư pháp của cấp mình; báo cáo kết quả hoạt động trước Hội đồng nhân dân tỉnh. Ban Cán sự Đảng chủ động báo cáo với Thường trực Tỉnh ủy về hoạt động của ngành, tham dự các cuộc họp giao ban khối Đảng để kịp thời nắm bắt các yêu cầu chỉ đạo và tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy đối với hai cấp Kiểm sát; Đã tổ chức quán triệt, học tập và triển khai các Nghị quyết Trung ương 4, Trung ương 5 (khóa XI), triển khai cuộc vận động của ngành xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên viên về chính trị, nghiệp vụ, và bản lĩnh nghề nghiệp gắn với đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, thực hiện năm đức tính của người cán bộ Kiểm sát “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn” mà Bác Hồ đã căn dặn. Tổ chức thi tuyển chọn Kiểm sát viên giỏi, đã chọn ra 11 Kiểm sát viên giỏi, đề nghị vinh danh 02 Kiểm sát viên tiêu biểu.

Viện Kiểm sát tỉnh đã tập trung tổng kết 8 năm thi hành Bộ luật tố tụng hình sự và 11 năm thi hành Bộ luật hình sự năm 1999; báo cáo tổng kết Hiến pháp năm 1992 và việc sửa đổi, bổ sung Hiếp pháp liên quan đến vị trí, chức năng của ngành Kiểm sát nhân dân, qua đó khẳng định Viện Kiểm sát nhân dân có chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp, vẫn đặt trong Chương X như Hiến pháp hiện hành. Viện Kiểm sát tỉnh đã phối hợp với Tòa án tỉnh báo cáo với Tỉnh ủy về việc chuẩn bị thành lập Viện Kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân sơ thẩm khu vực theo tinh thần Kết luận số 79- KL/TW ngày 28 tháng 7 năm 2010 của Bộ Chính trị, chuẩn bị nguồn cán bộ và cơ sở vật chất để đảm bảo điều kiện hoạt động tốt.

Công tác tuyên truyền hoạt động của ngành lên các phương tiện thông tin đại chúng có nhiều nổi bật. Trong năm đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh truyền hình tỉnh tổ chức hai lớp với 21 học viên là cán bộ công chức Viện Kiểm sát hai cấp tham dự bồi dưỡng kỹ năng biên tập, viết tin bài, quay phim tư liệu và nghiệp vụ báo chí khác. Đã có nhiều tin, bài với các thể loại được đăng tải trên báo, tạp chí của ngành và của địa phương.

Viện Kiểm sát tỉnh thực hiện có hiệu quả các đợt thi đua “Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; thực hiện cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; qua đó cho thấy đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên của tỉnh ngày càng trưởng thành, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu cải cách tư pháp. Với kết quả trên, Chủ tịch nước đã tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho 01 tập thể và 01 cá nhân; 03 cá nhân được tặng Kỷ niệm chương Bảo vệ pháp chế. Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tặng Bằng khen cho 10 tập thể và 47 cá nhân trong phong trào thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI và cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới. Hội đồng thi đua Viện Kiểm sát tỉnh đề nghị Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Hội đồng thi đua ngành xét tặng “Cờ thi đua của Chính phủ” cho Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; “Cờ thi đua ngành Kiểm sát nhân dân” cho 05 “Tập thể dẫn đầu phong trào thi đua khối”; “Bằng khen của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao” cho 01 tập thể và 12 cá nhân về thành tích hai năm liên tục đạt danh hiệu “Lao động xuất sắc”, “Chiến sĩ thi đua cơ sở” và công nhận danh hiệu “Chiến sỹ thi đua Ngành” năm 2012 cho 10 cá nhân 3 năm liên tục 2010, 2011, 2012 là “Chiến sỹ thi đua cơ sở”. Viện trưởng Viện Kiểm sát tỉnh quyết định tặng danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” cho 11 tập thể; tặng danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến” cho 09 tập thể; 49 cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” và 182 cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”. Đây là nguồn cổ vũ, động viên to lớn của lãnh đạo ngành đối với đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên tiếp tục phấn đấu để đạt thành tích cao hơn trong thời gian tới.

Bước sang năm 2013, ngành Kiểm sát Kiên Giang tiếp tục chủ đề “Đổi mới, Chất lượng, Kỷ cương, Hướng về cơ sở” và đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động của ngành xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”, quyết tâm phấn đấu thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ với một số việc trọng tâm như sau:

1. Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 và Trung ương 5 (khóa XI); các nhiệm vụ trọng tâm về cải cách tư pháp theo Nghị quyết số 49- NQ/TW, Kết luận số 79- KL/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 37/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác của Viện Kiểm sát nhân dân, của Toà án nhân dân và công tác thi hành án năm 2013; đẩy mạnh thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên về chính trị, nghiệp vụ, và bản lĩnh nghề nghiệp gắn với đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và thực hiện năm đức tính của người cán bộ Kiểm sát mà Bác đã dạy. Đề cao trách nhiệm của lãnh đạo, Kiểm sát viên trong kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc giải quyết các vụ án thuộc thẩm quyền, kiểm sát chặt chẽ các hoạt động tư pháp.

2. Nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành. Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức, cán bộ của Viện Kiểm sát hai cấp. Tăng cường giáo dục rèn luyện bản lĩnh chính trị, tác phong đạo đức, kỹ năng nghề nghiệp và đề cao kỷ luật, kỷ cương đối với cán bộ, Kiểm sát viên; đảm bảo đội ngũ cán bộ, công chức đủ về số lượng, nâng cao về chất lượng, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Tăng cường ý thức trách nhiệm trong hoạt động nhằm xây dựng ngành Kiểm sát trong sạch vững mạnh.

3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chức năng, nhiệm vụ của Viện Kiểm sát nhân dân trên các lĩnh vực công tác nghiệp vụ và công tác xây dựng ngành gắn với tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 522b/NQ-UBTVQH13 ngày 16 tháng 8 năm 2012 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về trang phục đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành Kiểm sát. Tích cực tuyên truyền về yêu cầu sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992, tiếp tục khẳng định bản chất và mô hình tổng thể của thể chế chính trị và bộ máy nhà nước; giữ chế định Viện Kiểm sát nhân dân ghi trong Hiến pháp như hiện nay, được dự thảo khẳng định và đưa ra lấy ý kiến toàn dân vào ngày 02 tháng 01 năm 2013.

Với tinh thần đó, Ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh trân trọng rất mong các đồng chí lãnh đạo, cán bộ và nhân dân trong tỉnh dành cho Viện Kiểm sát tỉnh nhà sự quan tâm góp ý, ủng hộ ngành để cán bộ, Kiểm sát viên hai cấp nỗ lực, tích cực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nhân dịp năm mới, Xuân Quý Tỵ 2013, Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Viện Kiểm sát tỉnh xin gửi lời kính chúc các đồng chí và bà con nhân dân tỉnh Kiên Giang dồi dào sức khỏe, chúc hạnh phúc và thành công trong công việc, trong cuộc sống !

Trần Ngọc Hải

Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban Cán sự Đảng,

Viện trưởng VKSND tỉnh Kiên Giang

[Trở về]

Các tin đã đưa:

 
 

 

 

 Sở Ban Ngành
   Sở Công Thương
   Quỹ Đầu tư Phát triển Kiên Giang
   KS Thủ tục Hành chính
   Viện Kiểm Sát
   Thanh tra tỉnh
   Ban Quản lý Khu kinh tế
   Chi Cục QL Thị trường
   Sở TT Truyền Thông
   Sở Lao động TB&XH
   Sở Giao thông vận tải
   Sở Khoa học Công nghệ
   Sở Nông nghiệp và PTNT
   Sở Nội Vụ
   Sở Tài chính
   Sở Y tế
   Xúc tiến Thương mại
   Công Báo Kiên Giang
   Liên Minh Hợp Tác Xã
   Sở Ngoại Vụ
   Sở Tài Nguyên MT
   Sở Xây dựng
 Các Huyện Thị
   Thị Xã Hà Tiên
   Thành Phố Rạch Giá

Dịch vụ công trực tuyến

Các Website liên kết

 

 

 

Website thông tin kinh tế xã hội tỉnh Kiên Giang - www.kiengiang.gov.vn

Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang

Cơ quan thiết lập: Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang

Giấy phép do Cục Báo chí cấp, số: 70/GP-BC

Chịu trách nhiệm chính: Ông Huỳnh Vĩnh Lạc, Chánh Văn Phòng UBND tỉnh Kiên Giang

Địa chỉ BBT: 06 Nguyễn Công Trứ - Vĩnh Thanh - Rạch Giá - Kiên Giang

Điện thoại: (077) 3860022 , Fax: (077) 3862687 , Email: bbt@kiengiang.gov.vn

Ghi rõ nguồn "www.kiengiang.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ Website này.