Chào mừng bạn đến với Website Kiên Giang
 

English

 

TIN TỨC-SỰ KIỆN
  Hoạt động HĐND - UBND
  Kinh tế - Chính trị
  Văn Hóa - Xã Hội
  Điểm tin Kiên giang
  Tin Huyện Thị
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
  Lịch làm việc của Lãnh đạo
  Văn bản chỉ đạo điều hành
  Tin Cải cách hành chính
  Tin công nghệ thông tin
GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI
  Văn bản hướng dẫn
  Thông tin tiếp công dân
  Kết quả giải quyết KN
HỌC TẬP VÀ LT TGĐĐ HCM
GÓC LỮ HÀNH
  Đất nước - Con người
  Dành cho khách lữ hành
GIỚI THIỆU KIÊN GIANG
  Tổng quan
  Định hướng - Chiến lược
BIỂN VÀ HẢI ĐẢO
NGÀNH KIỂM SÁT TỈNH
AN TOÀN GIAO THÔNG
THÔNG TIN CẦN BIẾT
  Thông tin đấu thầu
  Thông tin đất đai
  Xổ số kiến thiết Kiên Giang
Tìm kiếm thông tin

 

Số lượt truy cập

 

 

 

 

 

 

HỌC TẬP VÀ LT TGĐĐ HCM

Huyện Gò Quao: Phát hiện nhân rộng tập thể, cá nhân làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ

Qua 5 năm qua thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Đảng bộ huyện luôn quan tâm, chỉ đạo triển khai từ việc “học tập” chuyển sang “làm theo” đã thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ, tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động trong toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân…

Chi tiết

Bước chuyển biến ở Đảng bộ xã Tân Khánh Hòa trong học tập và làm theo Bác

Qua hơn 4 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở Đảng bộ xã Tân Khánh Hòa (huyện Giang Thành), đã có tác động tích cực trong việc rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức trách nhiệm đối với công việc được giao của cán bộ, đảng viên. Từ đó, góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đề ra.

Chi tiết

Hướng dẫn tiếp tục thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị từ sau Đại hội XII đến khi có quyết định mới

Ban Tuyên giáo Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn số 163 ngày 30/10/2015 “Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị trong thời gian từ sau Đại hội XII đến khi có quyết định mới”. Theo đó, nội dung hướng dẫn nêu rõ việc tổng kết thực hiện Chỉ thị 03 về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị sẽ được tiến hành sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, dự kiến vào dịp 19 tháng 5 năm 2016.

Chi tiết

Đảng bộ xã Minh Thuận (U Minh Thượng): Đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác

Sau hơn 4 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị (khóa XI) “về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, hầu hết cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Minh Thuận đều được phổ biến, quán triệt sâu sắc các nội dung của Chỉ thị và chuyên đề hàng năm áp dụng vào công việc cụ thể hàng ngày, góp phần xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh…

Chi tiết

Đảng bộ phường Rạch Sỏi - thành phố Rạch Giá: Nhiều chuyển biến trong “học tập” và “làm theo” Bác Hồ

Hiện nay, Đảng bộ phường Rạch Sỏi có 189 đảng viên tham gia sinh hoạt tại 13 chi bộ trực thuộc, trong đó có 5 chi bộ khu phố, 5 chi bộ trường học; 2 chi bộ ngành và 01 chi bộ cơ quan. Trong những năm qua, việc học tập và làm theo lời Bác ở Đảng bộ phường đã trở thành phong trào thi đua rộng khắp, tạo sự chuyển biến tích cực trong suy nghĩ và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Chi tiết

Kịp thời khen thưởng những tập thể, cá nhân thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Sáng ngày 07-10, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiến hành khảo sát việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, tập trung vào chuyên đề năm 2015 “Trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”, tại Đảng ủy cơ sở Phòng Kỹ thuật trực thuộc Đảng bộ Quân sự tỉnh.

Chi tiết

Khảo sát việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa ban hành Kế hoạch số 75 ngày 14-9-2015 - Khảo sát việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2015”.

Chi tiết

Bộ đội Biên phòng Kiên Giang học tập và làm theo lời Bác

Thời gian qua, thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với cuộc vận động “Phát huy truyền thống, giữ vững kỷ cương, sống có tình thương, đề cao trách nhiệm”, “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, phong trào thi đua quyết thắng của đơn vị và phong trào thi đua yêu nước của địa phương, phong trào thi đua của các tổ chức quần chúng, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh, từng cán bộ, đảng viên, chiến sĩ có những chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động trong học tập và làm theo Bác Hồ.

Chi tiết

Huyện Giang Thành: Chuyển biến nhận thức và hành động từ việc học tập và làm theo Bác

Sau 4 năm thực hiện Chỉ thị 03 ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách xây dựng Đảng hiện nay”, đa số cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có ý thức hơn trong giao tiếp, ứng xử, chấp hành tốt giờ giấc làm việc, chi tiêu tiết kiệm; tiến độ và chất lượng công việc được nâng lên; chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Chi tiết

Huyện Giồng Riềng: Tăng cường nhân rộng mô hình, điển hình cá nhân làm theo Bác

Qua 4 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh“, Đảng bộ huyện Giồng Riềng đã đạt được những kết quả nổi bật, đặc biệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng mô hình, điển hình làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Ban Thường vụ Huyện ủy đã biểu dương, khen thưởng 54 tập thể, 86 cá nhân có thành tích trong học tập và làm theo Bác; 25 tập thể, cá nhân nhận bằng khen Ủy ban nhân dân tỉnh; 02 tập thể và 01 cá nhân được nhận bằng khen cấp Trung ương.

Chi tiết

Thành phố Rạch Giá: Tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào cuộc sống

Thực hiện Chỉ thị 03 ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thành phố Rạch Giá đã tổ chức triển khai, quán triệt đầy đủ các nội dung trong Chỉ thị 03 đến cấp ủy các cấp. Nhiều nơi đã cụ thể hóa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác bằng những hoạt động thiết thực, việc làm cụ thể, mô hình hay, tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn.

Chi tiết

Lực lượng vũ trang Kiên Giang sáng tạo trong học tập và làm theo Bác

Nhân dịp kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2015), Đảng ủy Quân sự tỉnh vừa tổ chức Hội nghị tổng kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) trong Đảng bộ Quân sự và lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh. Đồng chí Phạm Công Khâm, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đến dự và chỉ đạo.

Chi tiết

Họp mặt biểu dương điển hình tiên tiến “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” giai đoạn 2011-2014

Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Thuận vừa tổ chức Họp mặt biểu dương điển hình tiên tiến “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” giai đoạn 2011-2014. Qua 4 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trên địa bàn huyện, ý thức trách nhiệm, tinh thần tự giác nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có nhiều chuyển biến tích cực…

Chi tiết

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Tấm gương học tập suốt đời

Hồ Chí Minh không những làm tấm gương mẫu mực về tự học, tự rèn luyện mà còn là tấm gương học tập không ngừng suốt đời và học tập suốt đời là phẩm chất cao đẹp, xuyên suốt trong tư tưởng của Bác.

Chi tiết

Sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Qua thời gian phát động cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” vào dịp kỷ niệm 125 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2015), các phóng viên, hội viên, văn nghệ sĩ đã chủ động bám sát đời sống xã hội, nhất là những phong trào thi đua trên các lĩnh vực của các tổ chức, đoàn thể, từ đó phát hiện, tuyên truyền các điển hình tiêu biểu của tập thể, cá nhân trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Chi tiết
Các tin khác:
 
 

 

 
 Sở Ban Ngành
   Ban Quản lý Khu kinh tế
   Chi Cục QL Thị trường
   Sở TT Truyền Thông
   KS Thủ tục Hành chính
   Sở Lao động TB&XH
   Viện Kiểm Sát
   Văn phòng UBND Tỉnh
   Sở Giao thông vận tải
   Sở Khoa học Công nghệ
   Sở Nông nghiệp và PTNT
   Sở Nội Vụ
   Sở Tài chính
   Sở Y tế
   Xúc tiến Thương mại
   Liên Minh Hợp Tác Xã
   Sở Ngoại Vụ
   Sở Tài Nguyên MT
   Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh
   Sở Xây dựng
   Sở Công Thương
 Các Huyện Thị
   Thị Xã Hà Tiên
   Thành Phố Rạch Giá

Dịch vụ công trực tuyến

Các Website liên kết

 

 

 

Website thông tin kinh tế xã hội tỉnh Kiên Giang - www.kiengiang.gov.vn

Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang

Cơ quan thiết lập: Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang

Giấy phép do Cục Báo chí cấp, số: 70/GP-BC

Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Hoàng, Phó Chánh Văn Phòng UBND tỉnh Kiên Giang

Địa chỉ BBT: 06 Nguyễn Công Trứ - Vĩnh Thanh - Rạch Giá - Kiên Giang

Điện thoại: (077) 3860022 , Fax: (077) 3862687 , Email: bbt@kiengiang.gov.vn

Ghi rõ nguồn "www.kiengiang.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ Website này.