Chào mừng bạn đến với Website Kiên Giang
 

English

 

TIN TỨC-SỰ KIỆN
  Hoạt động HĐND - UBND
  Kinh tế - Chính trị
  Văn Hóa - Xã Hội
  Điểm tin Kiên giang
  Tin Huyện Thị
BẦU CỬ QH VÀ HĐND
  Hoạt động UBBC tỉnh
  Hoạt động UBBC huyện
  Văn bản - Hướng dẫn
HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
  Lịch làm việc của Lãnh đạo
  Thông tin chỉ đạo điều hành
  Tin Cải cách hành chính
  Tin công nghệ thông tin
GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI
  Văn bản hướng dẫn
  Thông tin tiếp công dân
  Kết quả giải quyết khiếu nại
HỌC TẬP VÀ LT TGĐĐ HCM
GÓC LỮ HÀNH
  Đất nước - Con người
  Dành cho khách lữ hành
GIỚI THIỆU KIÊN GIANG
  Tổng quan
  Định hướng - Chiến lược
  Thông tin cần biết
DỰ ÁN MD-ICRSL
BIỂN VÀ HẢI ĐẢO
H.ĐỘNG NGÀNH KIỂM SÁT
THUẾ NHÀ NƯỚC
AN TOÀN GIAO THÔNG
DU LỊCH QUỐC GIA 2016
THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN
  Thông tin đấu thầu
  Thông tin đất đai
  Xổ số kiến thiết Kiên Giang
  Góp ý sửa đổi Hiến pháp
Tìm kiếm thông tin

 

Số lượt truy cập

 

 

 

 

 

 

Tin Cải cách hành chính

Nghiêm cấm cơ quan, đơn vị, địa phương và công chức tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính tự đặt ra thêm thủ tục hành chính

Ngày 12/4/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 456/UBND-NCPC, thực hiện một số nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) trọng tâm năm 2016.

Chi tiết

Kế hoạch thông tin, tuyên truyền Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2016-2020

Ngày 08/4/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 44/KH-UBND, thông tin, tuyên truyền Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2016-2020.

Chi tiết

Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2016

Ngày 11/3/2016, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng ký ban hành Quyết định số 535/QĐ-UBND, ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2016.

Chi tiết

Thay đổi địa điểm nhận hồ sơ thi tuyển công chức năm 2015

Để thuận tiện cho các thí sinh tham gia kỳ thi tuyển công chức năm 2015, vừa qua Sở Nội vụ đã có văn bản thông báo thay đổi địa điểm nhận hồ sơ. Theo đó, các thí sinh sẽ nộp hồ sơ dự tuyển tại các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố (các cơ quan, đơn vị có nhu cầu tuyển dụng).

Chi tiết

“Năng động, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả” là chủ đề phát động thi đua chuyên đề về thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước

Ngày 04/12/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 120/KH-UBND phát động thi đua chuyên đề về thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2016-2020.

Chi tiết

Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính trong năm 2016

Là cơ quan hành chính sự nghiệp, trong hệ thống các cơ quan quản lý nhà nước cấp tỉnh, có chức năng, nhiệm vụ tham mưu giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành các hoạt động trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh. Văn phòng UBND tỉnh luôn xem công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa công sở là một trong những nhiệm vụ hàng đầu.

Chi tiết

Tăng cường quản lý và cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan

Thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 14/7/2015 của Thủ trướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường quản lý và cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan, Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện, theo đó các sở, ban ngành cấp tỉnh, Cục Hải quan Kiên Giang, UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Kiên Giang triển khai thực hiện ngay, đó là:..

Chi tiết

Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính

Ngày 02/10/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh ra Quyết định số 2240/QĐ-UBND – ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính (CCTTHC).

Chi tiết

Thi tuyển công chức đối với các đơn vị sự nghiệp công lập

Ngày 01/9/2015, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 84/KH-UBND - thi tuyển công chức đối với các đơn vị sự nghiệp công lập được giao thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước của tỉnh.

Chi tiết

Quy chế phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước

Ngày 01/9/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1879/QĐ-UBND - Ban hành Quy chế phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Chi tiết

Giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh

Thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang vừa ban hành Kế hoạch hành động, trong đó đề ra các giải pháp trọng tâm thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP.

Chi tiết

9 tháng đầu năm 2014, công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh tiếp tục được đẩy mạnh

Thực hiện Chương trình công tác cải cách hành chính tỉnh Kiên Giang năm 2014, với nỗ lực của các ngành, các cấp trong tỉnh công tác cải cách hành chính 9 tháng đầu năm tiếp tục được đẩy mạnh và thu được kết quả khá toàn diện.

Chi tiết

Kết quả bước đầu thực hiện thí điểm một cửa liên thông thủ tục đất đai huyện – xã

Căn cứ Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Chương trình số 138/CTr-UBND ngày 30/7/2009 về chỉ đạo đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa và mở rộng thực hiện cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh năm 2009, và giao Sở Nội vụ phối hợp UBND thành phố Rạch Giá, huyện Kiên Lương và huyện Phú Quốc triển khai việc chọn xã thí điểm thực hiện cơ chế một cửa liên thông lĩnh vực đất đai giữa cấp xã với cấp huyện. Qua đó, thống nhất chọn xã Phi Thông (thành phố Rạch Giá), xã Kiên Bình (huyện Kiên Lương) và xã Hàm Ninh (huyện Phú Quốc) để thực hiện thí điểm rút kinh nghiệm chỉ đạo.

Chi tiết

Sẽ kiểm tra đột xuất công tác cải cách hành chính tại một số địa phương, đơn vị

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Đặng Tuyết Em đã ký Quyết định ban hành Kế hoạch kiểm tra nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính năm 2014 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Chi tiết

Phân tích kết quả xếp hạng CCHC năm 2013 của các sở, ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện

Hội đồng thẩm định kết quả tự đánh giá Tiêu chí cải cách hành chính (CCHC) của các sở, ban, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân (UBND) cấp huyện năm 2013 vừa báo cáo kết quả xếp hạng năm 2013.

Chi tiết
Các tin khác:
 
 

 

 

 Sở Ban Ngành
   Sở Công Thương
   KS Thủ tục Hành chính
   Viện Kiểm Sát
   Ban Quản lý Khu kinh tế
   Chi Cục QL Thị trường
   Sở TT Truyền Thông
   Sở Lao động TB&XH
   Sở Giao thông vận tải
   Sở Khoa học Công nghệ
   Sở Nông nghiệp và PTNT
   Sở Nội Vụ
   Sở Y tế
   Xúc tiến Thương mại
   Công Báo Kiên Giang
   Liên Minh Hợp Tác Xã
   Sở Ngoại Vụ
   Sở Tài Nguyên MT
   Sở Xây dựng
   Cao cấp Chính trị K10
 Các Huyện Thị
   Thị Xã Hà Tiên
   Thành Phố Rạch Giá

Dịch vụ công trực tuyến

Các Website liên kết

 

 

 

Website thông tin kinh tế xã hội tỉnh Kiên Giang - www.kiengiang.gov.vn

Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang

Cơ quan thiết lập: Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang

Giấy phép do Cục Báo chí cấp, số: 70/GP-BC

Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Hoàng, Phó Chánh Văn Phòng UBND tỉnh Kiên Giang

Địa chỉ BBT: 06 Nguyễn Công Trứ - Vĩnh Thanh - Rạch Giá - Kiên Giang

Điện thoại: (077) 3860022 , Fax: (077) 3862687 , Email: bbt@kiengiang.gov.vn

Ghi rõ nguồn "www.kiengiang.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ Website này.