Chào mừng bạn đến với Website Kiên Giang
 

English

 

TIN TỨC-SỰ KIỆN
  Hoạt động HĐND - UBND
  Kinh tế - Chính trị
  Văn Hóa - Xã Hội
  Điểm tin Kiên giang
  Tin Huyện Thị
BẦU CỬ QH VÀ HĐND
  Hoạt động UBBC tỉnh
  Hoạt động UBBC huyện
  Văn bản - Hướng dẫn
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
  Lịch làm việc của Lãnh đạo
  Thông tin chỉ đạo điều hành
  Tin Cải cách hành chính
  Tin công nghệ thông tin
HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG
GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI
  Văn bản hướng dẫn
  Thông tin tiếp công dân
  Kết quả giải quyết khiếu nại
HỌC TẬP VÀ LT TGĐĐ HCM
GÓC LỮ HÀNH
  Đất nước - Con người
  Dành cho khách lữ hành
GIỚI THIỆU KIÊN GIANG
  Tổng quan
  Định hướng - Chiến lược
  Thông tin cần biết
BIỂN VÀ HẢI ĐẢO
DỰ ÁN MD-ICRSL
H.ĐỘNG NGÀNH KIỂM SÁT
THUẾ NHÀ NƯỚC
AN TOÀN GIAO THÔNG
DU LỊCH QUỐC GIA 2016
QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 2020
THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN
  Thông tin đấu thầu
  Thông tin đất đai
  Xổ số kiến thiết Kiên Giang
  Góp ý sửa đổi Hiến pháp
Tìm kiếm thông tin

 

Số lượt truy cập

 

 

 

 

 

 

BIỂN VÀ HẢI ĐẢO

Nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế biển Kiên Giang giai đoạn 2016-2020

Thực hiện Nghị quyết Đại hội X, Đảng bộ tỉnh Kiên Giang, nhiệm kỳ 2015-2020 và Chương trình hành động số 06-CTr/TU ngày 08/3/2016 về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015-2020 và Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 29/8/2016 của UBND tỉnh về phát triển kinh tế biển tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2020.

Chi tiết

Thành tựu phát triển mạnh kinh tế biển Kiên Giang giai đoạn 2011-2015

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X “Về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020”; Nghị quyết Đại hội IX, Đảng bộ tỉnh Kiên Giang, nhiệm kỳ 2010-2015 và Chương trình số 367/CTr-UBND ngày 15/8/2012 của UBND tỉnh về phát triển kinh tế biển tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2011-2015, tình hình kinh tế - xã hội (KT-XH) vùng biển, ven biển và hải đảo có nhiều chuyển biến tích cực, tốc độ tăng trưởng kinh tế biển giai đoạn 2011-2015 đạt 11,4%/năm (giá cố định năm 1994).

Chi tiết

Hội thảo tổng kết quá trình xây dựng Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu cấp tỉnh và bản đồ nhạy cảm môi trường cấp tỉnh năm 2016

Tiếp theo Chương trình Hội thảo tổng kết quá trình xây dựng Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu cấp tỉnh (OCPP) và bản đồ nhạy cảm môi trường cấp tỉnh (ESI-MP) cho các tỉnh/thành khu vực miền Nam (GOT Workshop) của các năm trước và Chương trình triển khai kế hoạch thực hiện Tuyên bố chung và Chương trình khung hợp tác sẵn sàng Ứng phó sự cố tràn dầu vùng vịnh Thái Lan năm 2016…

Chi tiết

Quy hoạch sử dụng biển chú trọng bảo tồn phát triển kinh tế tổng hợp

Thực hiện Công văn số 245/BTNMT-TCBHĐVN-m ngày 15/8/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc góp ý hoàn thiện dự thảo Quy hoạch, kế hoạch sử dụng biển Việt Nam; theo đó UBND tỉnh Kiên Giang giao Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan tham mưu UBND tỉnh có văn bản góp ý hoàn thiện dự thảo Quy hoạch, kế hoạch sử dụng biển Việt Nam.

Chi tiết

Tổ chức chọn thầu thực hiện Dự án "Phân vùng khai thác, sử dụng tài nguyên vùng bờ tỉnh Kiên Giang"

Thực hiện Quyết định số 794/QĐ-UBND ngày 06/4/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang về việc phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí Dự án và Quyết định số 1677/QĐ-UBND ngày 22/7/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án “Phân vùng khai thác, sử dụng tài nguyên vùng bờ tỉnh Kiên Giang”.

Chi tiết

Hội thảo góp ý dự thảo Quy hoạch, kế hoạch sử dụng biển Việt Nam

Thực hiện nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 1319/QĐ-TTg ngày 18/9/2012 về việc ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy định chi tiết thi hành các Luật được thông qua tại Kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa XIII, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã tổ chức xây dựng Đề án “Quy hoạch, kế hoạch sử dụng biển Việt Nam” và hoàn thành dự thảo Quy hoạch, kế hoạch sử dụng biển Việt Nam.

Chi tiết

Hội thảo tập huấn về Báo cáo hiện trạng vùng bờ và Hệ thống quản lý thông tin tích hợp

Trong khuôn khổ thực hiện Chiến lược phát triển bền vững các biển Đông Á giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường và Tổ chức đối tác về quản lý môi trường khu vực biển Đông Á (PEMSEA); thực hiện Dự án “Tăng cường thực hiện Chiến lược phát triển bền vững biển Việt Nam giai đoạn 2015-2019” giai đoạn 2 cấp địa phương…

Chi tiết

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo

Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo số 82/2015/QH13 đã được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam công bố ngày 08/7/2015 (sau đây gọi tắt là Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo năm 2015) là cơ sở pháp lý quan trọng cho việc thực hiện quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo dựa trên tiếp cận hệ sinh thái.

Chi tiết

Chiến dịch “Hãy làm sạch biển”

Thực hiện Công văn số 1842/BTL-CT ngày 09/6/2016 của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về việc phối hợp chỉ đạo triển khai chiến dịch “Hãy làm sạch biển”.

Chi tiết

Tập huấn phân vùng chức năng vùng bờ dựa vào hệ sinh thái lần thứ hai

Trong khuôn khổ hợp tác với Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) về hỗ trợ triển khai hoạt động quản lý tổng hợp vùng ven biển (ICMP) theo Quyết định số 286/QĐ-TTg ngày 04/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục Dự án "Chương trình bảo vệ tổng hợp vùng ven biển và rừng ngập mặn đồng bằng sông Cửu Long nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu (ICMP) giai đoạn 2"; tiếp theo đợt tập huấn lần một tháng 4/2016 vừa qua.

Chi tiết

Hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới (08-6), Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2016: "Vì một Hành tinh xanh"

Đó là chủ đề được Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) chọn cho Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2016. Bên cạnh đó, Mạng lưới Đại dương toàn cầu (World Ocean Network) phát động chủ đề năm 2016-2017 của Ngày Đại dương thế giới là “Healthy oceans, Healthy planet” (Đại dương khỏe mạnh, hành tinh lành mạnh) - Đại dương là sự sống, là sức khỏe của con người.

Chi tiết

Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2016

Thực hiện Công văn số 1408/BTNMT-TCBHĐVN ngày 21/4/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2016.

Chi tiết

Lễ Mít tinh ngày Môi trường thế giới, ngày Đại dương thế giới; Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2016, tổ chức tại huyện Châu Thành

Hằng năm, ngày Môi trường thế giới, ngày Đại dương thế giới; Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, là dịp để Việt Nam khẳng định tiềm lực lớn về kinh tế biển, bảo vệ tài nguyên môi trường vùng biển, đảo phát triển bền vững. Năm 2016, tỉnh Kiên Giang chọn huyện Châu Thành để tổ chức sự kiện này, diễn ra trong 02 ngày, từ ngày 02 đến ngày 03/6/2016.

Chi tiết

Hội thảo tham vấn Hướng dẫn khung kỹ thuật quản lý tổng hợp vùng bờ Việt Nam

Thực hiện Quyết định số 2295/QĐ-TTg ngày 17/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược quản lý tổng hợp đới bờ Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; ngày 6-5, tại Hà Nội, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam (VASI) tổ chức Hội thảo Khoa học về tham vấn Hướng dẫn kỹ thuật thực hiện về quản lý tổng hợp vùng bờ (QLTHVB), do Phó Giáo sư - Tiến sĩ (PGS – TS) Vũ Sĩ Tuấn, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam và TS Nguyễn Đức Toàn, Cục trưởng Cục Quản lý khai thác biển và hải đảo chủ trì Hội thảo.

Chi tiết

Tăng cường công tác quản lý khai thác các hoạt động du lịch biển, đảo trên địa bàn tỉnh

Thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 02/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, tập trung khắc phục yếu kém, thúc đẩy phát triển du lịch và Công văn số 587/BVHTTDL-TCDL ngày 01/3/2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc chấn chỉnh công tác quản lý khai thác du lịch mạo hiểm trên địa bàn.

Chi tiết
Các tin khác:
 
 

 

 

 Sở Ban Ngành
   Sở Công Thương
   Quỹ Đầu tư Phát triển Kiên Giang
   KS Thủ tục Hành chính
   Viện Kiểm Sát
   Thanh tra tỉnh
   Ban Quản lý Khu kinh tế
   Chi Cục QL Thị trường
   Sở TT Truyền Thông
   Sở Lao động TB&XH
   Sở Giao thông vận tải
   Sở Khoa học Công nghệ
   Sở Nông nghiệp và PTNT
   Sở Nội Vụ
   Sở Tài chính
   Sở Y tế
   Xúc tiến Thương mại
   Công Báo Kiên Giang
   Liên Minh Hợp Tác Xã
   Sở Ngoại Vụ
   Sở Tài Nguyên MT
   Sở Xây dựng
 Các Huyện Thị
   Thị Xã Hà Tiên
   Thành Phố Rạch Giá

Dịch vụ công trực tuyến

Các Website liên kết

 

 

 

Website thông tin kinh tế xã hội tỉnh Kiên Giang - www.kiengiang.gov.vn

Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang

Cơ quan thiết lập: Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang

Giấy phép do Cục Báo chí cấp, số: 70/GP-BC

Chịu trách nhiệm chính: Ông Huỳnh Vĩnh Lạc, Chánh Văn Phòng UBND tỉnh Kiên Giang

Địa chỉ BBT: 06 Nguyễn Công Trứ - Vĩnh Thanh - Rạch Giá - Kiên Giang

Điện thoại: (077) 3860022 , Fax: (077) 3862687 , Email: bbt@kiengiang.gov.vn

Ghi rõ nguồn "www.kiengiang.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ Website này.