Chào mừng bạn đến với Website Kiên Giang
 

English

 

TIN TỨC-SỰ KIỆN
  Hoạt động HĐND - UBND
  Kinh tế - Chính trị
  Văn Hóa - Xã Hội
  Điểm tin Kiên giang
  Tin Huyện Thị
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
  Lịch làm việc của Lãnh đạo
  Văn bản chỉ đạo điều hành
  Tin Cải cách hành chính
  Tin công nghệ thông tin
GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI
  Văn bản hướng dẫn
  Thông tin tiếp công dân
  Kết quả giải quyết KN
HỌC TẬP VÀ LT TGĐĐ HCM
GÓC LỮ HÀNH
  Đất nước - Con người
  Dành cho khách lữ hành
GIỚI THIỆU KIÊN GIANG
  Tổng quan
  Định hướng - Chiến lược
BIỂN VÀ HẢI ĐẢO
NGÀNH KIỂM SÁT TỈNH
AN TOÀN GIAO THÔNG
THÔNG TIN CẦN BIẾT
  Thông tin đấu thầu
  Thông tin đất đai
  Xổ số kiến thiết Kiên Giang
Tìm kiếm thông tin

 

Số lượt truy cập

 

 

 

 

 

 

BIỂN VÀ HẢI ĐẢO

Sớm ban hành quy định phương pháp tính, phương thức thu, chế độ quản lý sử dụng tiền khu vực biển

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Kiên Giang tại Công văn số 50/ĐĐBQH ngày 11/5/2015 về việc nắm thông tin về lĩnh vực ngành Tài nguyên và Môi trường để phục vụ cho kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII.

Chi tiết

"Quy hoạch, điều tra, đánh giá tài nguyên nước; khoanh định vùng phải đăng ký khai thác, sử dụng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang"

Thực hiện Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 06/10/2014 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc thực hiện Quyết định 182/QĐ-TTg ngày 23/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ, sử dụng tổng hợp tài nguyên nước giai đoạn 2014-2020.

Chi tiết

Xây dựng phim tài liệu chủ đề “Biển đảo Kiên Giang – Tiềm năng và định hướng”

Thực hiện Kế hoạch số 09/KH-STNMT của Sở Tài nguyên và Môi trường về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường vùng ven biển tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2014 – 2020 được Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang phê duyệt, Chi cục Biển và Hải đảo vừa xây dựng kế hoạch, được Giám đốc Sở phê duyệt nhiệm vụ tuyên truyền trên các mạng thông tin và báo, đài của tỉnh năm 2015…

Chi tiết

Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Quản lý thống nhất về biển và hải đảo tỉnh Kiên Giang

Thực hiện Quyết định số 1570/QĐ-TTg ngày 06/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và Quyết định số 2544/QĐ-UBND ngày 03/12/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Quản lý thống nhất về biển và hải đảo tỉnh Kiên Giang, Ban Chỉ đạo Quản lý thống nhất về biển và hải đảo tỉnh Kiên Giang đã ban hành Quy chế hoạt động, kèm theo Quyết định số 41/QĐ-BCĐ ngày 01/4/2015.

Chi tiết

Đóng góp dự thảo Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tổ chức lấy ý kiến đóng góp dự án Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo làm cơ sở cho Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang tham gia đóng góp ý kiến dự án Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo tại Kỳ họp lần thứ chín, Quốc hội khóa XIII, ngày 09 tháng 4, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Kiên Giang tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp dự án Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo. Hội nghị do bà Nguyễn Thị Kim Bé - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì.

Chi tiết

Thực hiện Dự án “Phân vùng chức năng khai thác, sử dụng vùng biển và ven biển tỉnh Kiên Giang"

Ngày 17 tháng 12 năm 2014, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 2295/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược quản lý tổng hợp đới bờ Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan và các tỉnh, thành phố ven biển trực thuộc Trung ương thực hiện nhiệm vụ "Xây dựng phân vùng chức năng đới bờ". Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đang trình Bộ Tài nguyên và Môi trường kế hoạch thực hiện nhiệm vụ này trong giai đoạn 2016-2017.

Chi tiết

Chuẩn bị tổ chức Đại hội biển Đông Á lần thứ 5, tại huyện đảo Phú Quốc

Đại hội biển Đông Á do Tổ chức đối tác về quản lý môi trường các biển Đông Á (PEMSEA) triệu tập, được tổ chức định kỳ 3 năm một lần, luân phiên tại các quốc gia thành viên. Việt Nam là thành viên của PEMSEA kể từ khi ký cam kết thực hiện Chiến lược phát triển bền vững biển Đông Á (SDS-SEA) vào tháng 12 năm 2003, cùng 11 quốc gia thành viên khác.

Chi tiết

Tăng cường công tác tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển đảo, phát huy thế mạnh kinh tế biển năm 2015

Năm 2014, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước nói chung, tỉnh Kiên Giang nói riêng đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh và đối ngoại. Năm 2015 này, cả nước và tỉnh ta sẽ diễn ra nhiều lễ kỷ niệm, sự kiện chính trị quan trọng, chắc hẳn là một năm cũng có nhiều hoạt động ý nghĩa, Chi cục Biển và Hải đảo Kiên Giang tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển đảo, phát huy thế mạnh kinh tế biển.

Chi tiết

Hội nghị triển khai Nghị định 51/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển

Sáng ngày 30 tháng 01 năm 2015, tại thành phố Hà Nội, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam - Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), tổ chức Hội nghị triển khai hướng dẫn thực hiện Nghị định 51/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc giao khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển; do ông Nguyển Thành Minh, Tổng cục trưởng, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam chủ trì.

Chi tiết

Một số kết quả nổi bật về lĩnh vực biển, đảo năm 2014

Thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020; Quyết định số 373/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt Đề án đẩy mạnh công tác tuyên truyền về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững biển và hải đảo Việt Nam, Tỉnh ủy Kiên Giang đã xây dựng Chương trình hành động số 12-CTr/TU ngày 02/5/2007, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Chương trình số 367/CTr-UBND ngày 15/8/2012 về phát triển kinh tế biển Kiên Giang giai đoạn 2011-2015.

Chi tiết

Triển khai Nghị định số 51/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển

Thực hiện Kế hoạch số 09/KH-STNMT ngày 05/5/2014 của Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường vùng ven biển tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2014-2020 và Nghị định số 51/2014/NĐ-CP ngày 21/5/2014 của Chính phủ quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển.

Chi tiết

Hỗ trợ trang thiết bị cho Đội tình nguyện viên phòng, chống thiên tai, ứng phó sự cố môi trường biển, hải đảo

Thực hiện Quyết định số 2923/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, tập huấn; tổ chức lực lượng tình nguyện viên và các hình thức tự quản trong cộng đồng tham gia phòng chống thiên tai, ứng phó sự cố môi trường biển, hải đảo” và Kế hoạch số 14/KH-BHĐ ngày 20/10/2014 của Chi cục Biển và Hải đảo về việc hỗ trợ trang thiết bị cho Đội tình nguyện viên phòng chống thiên tai, ứng phó sự cố môi trường biển, đảo cho 05 xã, phường trên địa bàn thị xã Hà Tiên.

Chi tiết

Hội thảo tổng kết dự án "Cải thiện sức chống chịu với tác động của biến đổi khí hậu vùng ven biển Đông Nam Á"

Dự án "Cải thiện sức chống chịu với tác động của biến đổi khí hậu vùng ven biển Đông Nam Á - BCR", được thực hiện trong giai đoạn 2011-2014, do Liên minh Châu Âu tài trợ, được Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) thực hiện cùng GIZ, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam (VASI) và Quỹ phát triển bền vững Thái Lan (SDF).

Chi tiết

Làm việc với đoàn công tác Đài Truyền hình Thái PBS

Trong khuôn khổ hợp tác với Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) thực hiện Dự án "Cải thiện sức chống chịu với tác động của Biến đổi khí hậu (BĐKH) vùng ven biển Đông Nam Á"; IUCN sẽ hợp tác với Đài Truyền hình công cộng Thái PBS của Thái Lan sản xuất bộ phim có tựa đề “Sống trong biến đổi khí hậu”, trong năm 2015.

Chi tiết

Hưởng lợi từ dự án chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường thích ứng với biến đổi khí hậu

Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nhằm nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu; trong khuôn khổ dự án “Cải thiện sức chống chịu với biến đổi khí hậu vùng biển Đông Nam Á (Việt Nam - Campuchia - Thailand) tại xã Bình Sơn, huyện Hòn Đất, do Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (Tổ chức IUCN) tài trợ; UBND xã Bình Sơn thực hiện.

Chi tiết
Các tin khác:
 
 

 

 
 Sở Ban Ngành
   Ban Quản lý Khu kinh tế
   Chi Cục QL Thị trường
   Sở TT Truyền Thông
   KS Thủ tục Hành chính
   Sở Lao động TB&XH
   Viện Kiểm Sát
   Văn phòng UBND Tỉnh
   Sở Giao thông vận tải
   Sở Khoa học Công nghệ
   Sở Nông nghiệp và PTNT
   Sở Nội Vụ
   Sở Tài chính
   Sở Y tế
   Xúc tiến Thương mại
   Liên Minh Hợp Tác Xã
   Sở Ngoại Vụ
   Sở Tài Nguyên MT
   Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh
   Sở Xây dựng
   Sở Công Thương
 Các Huyện Thị
   Thị Xã Hà Tiên
   Thành Phố Rạch Giá

Dịch vụ công trực tuyến

Các Website liên kết

 

 

 

Website thông tin kinh tế xã hội tỉnh Kiên Giang - www.kiengiang.gov.vn

Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang

Cơ quan thiết lập: Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang

Giấy phép do Cục Báo chí cấp, số: 70/GP-BC

Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Hoàng, Phó Chánh Văn Phòng UBND tỉnh Kiên Giang

Địa chỉ BBT: 06 Nguyễn Công Trứ - Vĩnh Thanh - Rạch Giá - Kiên Giang

Điện thoại: (077) 3860022 , Fax: (077) 3862687 , Email: bbt@kiengiang.gov.vn

Ghi rõ nguồn "www.kiengiang.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ Website này.