Chào mừng bạn đến với Website Kiên Giang
 

English

 

TIN TỨC-SỰ KIỆN
  Hoạt động HĐND - UBND
  Kinh tế - Chính trị
  Văn Hóa - Xã Hội
  Điểm tin Kiên giang
  Tin Huyện Thị
HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
  Lịch làm việc của Lãnh đạo
  Văn bản chỉ đạo điều hành
  Tin Cải cách hành chính
  Tin công nghệ thông tin
GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI
  Văn bản hướng dẫn
  Thông tin tiếp công dân
  Kết quả giải quyết KN
HỌC TẬP VÀ LT TGĐĐ HCM
GÓC LỮ HÀNH
  Đất nước - Con người
  Dành cho khách lữ hành
GIỚI THIỆU KIÊN GIANG
  Tổng quan
  Định hướng - Chiến lược
BIỂN VÀ HẢI ĐẢO
NGÀNH KIỂM SÁT TỈNH
AN TOÀN GIAO THÔNG
DU LỊCH QUỐC GIA 2016
THÔNG TIN CẦN BIẾT
  Thông tin đấu thầu
  Thông tin đất đai
  Xổ số kiến thiết Kiên Giang
Tìm kiếm thông tin

 

Số lượt truy cập

 

 

 

 

 

 

BIỂN VÀ HẢI ĐẢO

Thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển

Thực hiện Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo số 82/2015/QH13 ngày 25/6/2015 của Quốc hội có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016; Công văn số 3628/BTNMT-TCBHĐVN ngày 01/9/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện quy định tại Điều 79 của Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.

Chi tiết

Phối hợp tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo 2015

Thực hiện Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 02/02/2015 của UBND tỉnh Kiên Giang về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn bị tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở năm 2015, ngày 08/12, Sở Tư pháp tổ chức cuộc họp chuẩn bị tổ chức Hội nghị triển khai các đạo luật mới, do đồng chí Đỗ Tài Đức, Phó Giám đốc Sở chủ trì; tham dự có đại diện các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Chi tiết

Cần có giải pháp khắc phục tình hình ô nhiễm, suy thoái môi trường biển, hải đảo trên địa bàn tỉnh

Thực hiện Nghị định số 25/2009/NĐ-CP ngày 06/3/2009 của Chính phủ về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo; theo đó, Điều tra, đánh giá và kiểm soát ô nhiễm, suy thoái môi trường biển và hải đảo từ các nguồn phát sinh do các hoạt động khai thác, sử dụng biển, hải đảo và các sự cố hoặc thiên tai trên biển trên địa bàn quản lý, thuộc trách nhiệm của UBND cấp tỉnh ven biển.

Chi tiết

Tổng kết Đề án “Tuyên truyền, tập huấn phòng chống thiên tai, ứng phó sự cố môi trường biển, đảo”

Thực hiện Kế hoạch 59/KH-UBND ngày 29/9/2010 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc thực hiện Quyết định 373/QĐ-TTg ngày 23/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ - Phê duyệt Dự án đẩy mạnh công tác tuyên truyền về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững biển và hải đảo Việt Nam (sau đây gọi tắt là Kế hoạch số 59/KH-UBND của UBND tỉnh);

Chi tiết

Đại hội biển Đông Á lần thứ 5 năm 2015 tại Đà Nẵng

Đại hội biển Đông Á do Tổ chức đối tác về quản lý môi trường các biển Đông Á (PEMSEA), Việt Nam là thành viên của PEMSEA kể từ khi ký cam kết thực hiện Chiến lược phát triển bền vững biển Đông Á (SDS-SEA) vào tháng 12/2003 cùng 11 quốc gia thành viên khác, được tổ chức định kỳ 3 năm một lần, luân phiên, từ năm 2003 đến nay PEMSEA và các quốc gia thành viên đã tổ chức được 4 kỳ Đại hội, năm gần đây nhất (2012) diễn ra tại thành phố Chang Won, tỉnh Nam Gyeong - Hàn Quốc. Đại hội biển Đông Á lần thứ 5 năm 2015 được tổ chức tại Đà Nẵng - Việt Nam.

Chi tiết

Kiểm tra công tác quản lý nhà nước về biển và hải đảo

Thực hiện Quyết định số 2666/QĐ-BTNMT ngày 25/11/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2015 và Công văn số 755/TCBHĐVN-KSBVB ngày 02/10/2015 của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam về việc thực hiện Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2015 đối với Sở Tài nguyên và Môi trường về công tác quản lý nhà nước về biển đảo trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Chi tiết

Hội thảo tổng kết quá trình xây dựng kế hoạch Ứng phó sự cố tràn dầu cấp tỉnh và Bản đồ nhạy cảm môi trường cấp tỉnh năm 2015

Theo Chương trình triển khai kế hoạch thực hiện Tuyên bố chung và Chương trình khung hợp tác sẵn sàng Ứng phó sự cố tràn dầu vùng Vịnh Thái Lan năm 2015, được Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn phê duyệt tại Kế hoạch số 31/KH-UB ngày 26/01/2015 về Công tác của Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2015.

Chi tiết

Thỏa thuận hợp tác "Quản lý nước vùng Tứ giác Long Xuyên giữa tỉnh An Giang và Kiên Giang”

Thực hiện Thỏa thuận hợp tác quản lý nước vùng Tứ giác Long xuyên (TGLX) giữa tỉnh An Giang và Kiên Giang năm 2013; để chuẩn bị cho công tác sơ kết hợp tác quản lý nước vùng TGLX giữa tỉnh An Giang và Kiên Giang qua 02 năm thỏa thuận ký kết, thực hiện, ngày 08-10, tại Hội trường Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), tỉnh Kiên Giang tổ chức cuộc họp, do ông Quảng Trọng Thao, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Kiên Giang và ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh An Giang đồng chủ trì.

Chi tiết

Khảo sát, đề xuất Dự án "Sử dụng năng lượng sạch trong hỗ trợ nước sạch thích ứng với biến đổi khí hậu" vùng ven biển tại Kiên Giang

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Anh Nhịn tại Công văn số 4098/VP-KTCN ngày 08/9/2015 của Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang về việc xem xét cho Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên Quốc tế (IUCN) đến làm việc tại Kiên Giang; trên cơ sở Công văn số 111/2015/IUCNVN của Tổ chức IUCN về Chương trình đi khảo sát từ ngày 13-16/9/2015 tại tỉnh Cà Mau, Kiên Giang và Đồng Tháp.

Chi tiết

Họp Hội đồng thẩm định đề cương Dự án “Phân vùng chức năng khai thác, sử dụng vùng biển và ven tỉnh Kiên Giang”

Trên cơ sở chấp thuận của UBND tỉnh tại Công văn số 2311/VP-KTCN ngày 27/5/2015 về chủ trương xây dựng đề cương Dự án “Phân vùng chức năng khai thác, sử dụng vùng biển và ven biển tỉnh Kiên Giang” và Quyết định số 1799/QĐ-UBND ngày 24/8/2015 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc thành lập Hội đồng thẩm định đề cương và dự toán kinh phí Dự án “Phân vùng chức năng khai thác, sử dụng vùng biển và ven biển tỉnh Kiên Giang” (gọi tắt là Hội đồng thẩm định)…

Chi tiết

Sự cần thiết xây dựng cơ chế, chính sách liên kết vùng trong ứng phó với thiên tai và biến đổi khí hậu ở vùng đồng bằng sông Cửu Long

Chương trình Mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH) theo Quyết định số 158/QĐ-TTg, ngày 02/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ đã nhấn mạnh 5 quan điểm chỉ đạo. Trong đó, quan điểm đầu tiên là: "Ứng phó với biến đổi khí hậu được tiến hành trên nguyên tắc phát triển bền vững, bảo đảm tính hệ thống, tổng hợp, ngành, liên ngành, vùng, liên vùng, bình đẳng về giới, xóa đói, giảm nghèo".

Chi tiết

Hội nghị tổng kết giai đoạn 1 Chương trình ICMP An Giang, Kiên Giang và Cà Mau

Thực hiện Quyết định số 286/QĐ-TTg ngày 04/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục Dự án "Chương trình bảo vệ tổng hợp vùng ven biển và rừng ngập mặn Đồng bằng sông Cửu Long nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu (ICMP) giai đoạn 2".

Chi tiết

Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo mới ban hành

Ngày 25/6/2015, tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo số 82/2015/QH13. Luật đã được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam công bố ngày 08 tháng 7 năm 2015 (Lệnh số 10/2015/L-CTN). Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo gồm có 10 chương 81 điều, Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2016. Riêng quy định tại khoản 1 Điều 79 (Điều khoản chuyển tiếp) được áp dụng từ thời điểm Luật được công bố.

Chi tiết

Tập huấn công tác Ứng phó sự cố tràn dầu - Tìm kiếm cứu nạn năm 2015

Thực hiện Kế hoạch số 28/KH-BCH.PCTT ngày 15/7/2015 của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn tỉnh về việc tổ chức tập huấn công tác ứng phó sự cố tràn dầu và tìm kiếm, cứu nạn cho các huyện, thị xã, thành phố ven biển thuộc tỉnh năm 2015.

Chi tiết

Hội nghị tập huấn công tác quản lý Nhà nước về Tài nguyên và Môi trường

Sáng 25-7, tại thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, Bộ Tài nguyên & Môi trường phối hợp với UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị tập huấn công tác quản lý nhà nước về Tài nguyên và Môi trường (TN&MT); do đồng chí Nguyễn Minh Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ TN&MT; các Thứ trưởng: Trần Hồng Hà, Chu Phạm Ngọc Hiển, Nguyễn Thị Phương Hoa, Nguyễn Thái Lai và đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đồng chủ trì hội nghị.

Chi tiết
Các tin khác:
 
 

 

 

 Sở Ban Ngành
   Ban Quản lý Khu kinh tế
   Chi Cục QL Thị trường
   Sở TT Truyền Thông
   KS Thủ tục Hành chính
   Sở Lao động TB&XH
   Viện Kiểm Sát
   Văn phòng UBND Tỉnh
   Sở Giao thông vận tải
   Sở Khoa học Công nghệ
   Sở Nông nghiệp và PTNT
   Sở Nội Vụ
   Sở Tài chính
   Sở Y tế
   Xúc tiến Thương mại
   Liên Minh Hợp Tác Xã
   Sở Ngoại Vụ
   Sở Tài Nguyên MT
   Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh
   Sở Xây dựng
   Sở Công Thương
 Các Huyện Thị
   Thị Xã Hà Tiên
   Thành Phố Rạch Giá

Dịch vụ công trực tuyến

Các Website liên kết

 

 

 

Website thông tin kinh tế xã hội tỉnh Kiên Giang - www.kiengiang.gov.vn

Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang

Cơ quan thiết lập: Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang

Giấy phép do Cục Báo chí cấp, số: 70/GP-BC

Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Hoàng, Phó Chánh Văn Phòng UBND tỉnh Kiên Giang

Địa chỉ BBT: 06 Nguyễn Công Trứ - Vĩnh Thanh - Rạch Giá - Kiên Giang

Điện thoại: (077) 3860022 , Fax: (077) 3862687 , Email: bbt@kiengiang.gov.vn

Ghi rõ nguồn "www.kiengiang.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ Website này.