Chào mừng bạn đến với Website Kiên Giang
 

English

 

TIN TỨC-SỰ KIỆN
  Hoạt động HĐND - UBND
  Kinh tế - Chính trị
  Văn Hóa - Xã Hội
  Điểm tin Kiên giang
  Tin Huyện Thị
BẦU CỬ QH VÀ HĐND
  Hoạt động UBBC tỉnh
  Hoạt động UBBC huyện
  Văn bản - Hướng dẫn
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
  Lịch làm việc của Lãnh đạo
  Thông tin chỉ đạo điều hành
  Tin Cải cách hành chính
  Tin công nghệ thông tin
HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG
GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI
  Văn bản hướng dẫn
  Thông tin tiếp công dân
  Kết quả giải quyết khiếu nại
HỌC TẬP VÀ LT TGĐĐ HCM
GÓC LỮ HÀNH
  Đất nước - Con người
  Dành cho khách lữ hành
GIỚI THIỆU KIÊN GIANG
  Tổng quan
  Định hướng - Chiến lược
  Thông tin cần biết
BIỂN VÀ HẢI ĐẢO
DỰ ÁN MD-ICRSL
H.ĐỘNG NGÀNH KIỂM SÁT
THUẾ NHÀ NƯỚC
AN TOÀN GIAO THÔNG
DU LỊCH QUỐC GIA 2016
QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 2020
THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN
  Thông tin đấu thầu
  Thông tin đất đai
  Xổ số kiến thiết Kiên Giang
  Góp ý sửa đổi Hiến pháp
Tìm kiếm thông tin

 

Số lượt truy cập

 

 

 

 

 

 

Tổng quan

Chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội tháng 9, 9 tháng và một số công tác trọng tâm tháng 10/2016

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2016 tiếp tục tăng trưởng; một số chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt so với kế hoạch.

Chi tiết

Chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội tháng 8, 8 tháng và một số công tác trọng tâm tháng 9/2016

Tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2016 của tỉnh tiếp tục ổn định và có chuyển biến tích cực. Một số chỉ tiêu đạt khá so với kế hoạch và tăng so với cùng kỳ…

Chi tiết

Chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội tháng 7, một số công tác trọng tâm tháng 8/2016

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2016 của tỉnh tiếp tục chuyển biến tích cực. Thu ngân sách nhà nước; tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ, du lịch, vận tải đạt khá. Chính sách an sinh xã hội được triển khai và thực hiện, nhất là công tác giải quyết việc làm, chăm lo các gia đình chính sách, người có công; phối hợp tổ chức tốt kỳ thi trung học phổ thông quốc gia. Quốc phòng, an ninh tiếp tục được giữ vững, ổn định; tai nạn giao thông giảm trên cả ba mặt…

Chi tiết

Tình hình kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016

Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2016 trong điều kiện vẫn còn nhiều khó khăn, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các ngành, các cấp triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016.

Chi tiết

Chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng, một số công tác trọng tâm tháng 6/2016

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2016 của tỉnh tiếp tục ổn định. Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu đạt khá so với kế hoạch và tăng so với cùng kỳ như: Hoạt động vận tải, thu ngân sách, du lịch, kim ngạch xuất khẩu,…

Chi tiết

Chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 và 3 tháng đầu năm, một số công tác trọng tâm tháng 4/2016

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 và 3 tháng đầu năm 2016 của tỉnh tiếp tục phát triển ổn định, tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng chậm lại so với cùng kỳ. Một số chỉ tiêu đạt khá so với kế hoạch như: Thu ngân sách nhà nước; chỉ số sản xuất công nghiệp, du lịch, vận tải, giá trị kim ngạch xuất khẩu ở một số mặt hàng tăng so với cùng kỳ, như: Gạo, tôm…

Chi tiết

Chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 và một số công tác trọng tâm tháng 3/2016

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 02/2016 của tỉnh tiếp tục ổn định và tăng trưởng. Một số chỉ tiêu thực hiện đạt khá và tăng so với cùng kỳ: Hoạt động xuất khẩu, vận tải, du lịch, thu ngân sách; thị trường hàng hóa phục vụ tết khá phong phú, đa dạng, đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng…

Chi tiết

Chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 và một số công tác trọng tâm tháng 02/2016

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 01/2016 của tỉnh tiếp tục ổn định và tăng trưởng. Một số chỉ tiêu cơ bản về sản xuất nông nghiệp, du lịch tăng khá. Công tác chỉ đạo tổ chức các hoạt động tết Nguyên đán như: Đảm bảo cung cầu hàng hóa, đưa hàng Việt về các huyện vùng sâu, biên giới, hải đảo;

Chi tiết

Chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội tháng 11, 11 tháng và một số công tác trọng tâm tháng 12/2015

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng tiếp tục phát triển, một số chỉ tiêu chủ yếu tăng khá so cùng kỳ như: Sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản, thu ngân sách, vận tải, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ, giá trị sản xuất công nghiệp; giải quyết việc làm…

Chi tiết

Chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội tháng 10, 10 tháng và một số công tác trọng tâm tháng 11/2015

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2015 tiếp tục phát triển, một số chỉ tiêu chủ yếu tăng khá so cùng kỳ như: Sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản, thu ngân sách, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ, vận tải, du lịch

Chi tiết

Chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội tháng 9, 9 tháng và một số công tác trọng tâm tháng 10/2015

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2015 tiếp tục ổn định và tăng trưởng; một số chỉ tiêu chủ yếu đạt kế hoạch như: Thu ngân sách, tổng mức bán lẻ hàng hóa, du lịch, sản xuất lúa, khai thác thủy sản, vận tải; chỉ số giá tiêu dùng ít biến động, sản xuất, kinh doanh và đầu tư tiếp tục phát triển, một số công trình, dự án đầu tư quy mô lớn được khởi công…

Chi tiết

Chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội tháng 8, một số công tác trọng tâm tháng 9/2015

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2015 của tỉnh tiếp tục có chuyển biến tích cực, ổn định, tăng trưởng. Một số chỉ tiêu cơ bản như: Thu ngân sách nhà nước, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ, hoạt động vận tải, du lịch thực hiện đạt khá so với kế hoạch và tăng so với cùng kỳ. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản được tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, tháo gỡ được nhiều vướng mắc cho các ngành và địa phương. Công tác an sinh xã hội, chăm lo đối tượng chính sách, người có công được quan tâm; nhiều hoạt động tuyên truyền, phong trào văn hóa, văn nghệ được tăng cường, nhất là tổ chức thành công Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ IV, các hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh (2/9), chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp. Quốc phòng, an ninh được tăng cường giữ vững ổn định;  nhiều địa phương cũng đã chỉ đạo giải quyết tốt một số vấn đề trật tự xã hội nổi lên…

Chi tiết

Chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội tháng 7, một số công tác trọng tâm tháng 8/2015

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2015 của tỉnh tiếp tục ổn định và phát triển. Một số chỉ tiêu cơ bản đạt khá so với kế hoạch như: Thu ngân sách nhà nước; tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ, du lịch, vận tải. Chỉ đạo các sở, ngành chuẩn bị tốt các nội dung trình tại kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh; tổ chức sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm và đề ra các giải pháp thực hiện trong 6 tháng cuối năm. Các chính sách an sinh xã hội được triển khai và thực hiện, nhất là chăm lo các gia đình chính sách, người có công…

Chi tiết

Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015

Tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển ổn định, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt khá và tăng so với cùng kỳ. Một số chỉ tiêu cơ bản đạt khá so với kế hoạch như: Sản lượng lúa, thủy sản; thu ngân sách nhà nước, tổng vốn đầu tư, vận tải, lượng khách du lịch; một số công trình được hoàn thành đưa vào sử dụng: Cầu, đường, điện, cùng với việc khởi công xây dựng mới một số dự án trọng điểm của tỉnh...

Chi tiết

Kiên Giang: Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm và giải pháp 6 tháng cuối năm 2015

Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 6 tháng đầu năm 2015 trong điều kiện vẫn còn nhiều khó khăn, song UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các ngành, các cấp triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp theo Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ: Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh đầu tư xây dựng cơ bản, thu hút đầu tư... Qua đó tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2015 của tỉnh tiếp tục ổn định, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 9,24%, đạt khá và tăng so với cùng kỳ (6 tháng năm 2014 tăng 8,92%)…

Chi tiết
Các tin khác:
 
 

 

 

 Sở Ban Ngành
   Sở Công Thương
   Quỹ Đầu tư Phát triển Kiên Giang
   KS Thủ tục Hành chính
   Viện Kiểm Sát
   Thanh tra tỉnh
   Ban Quản lý Khu kinh tế
   Chi Cục QL Thị trường
   Sở TT Truyền Thông
   Sở Lao động TB&XH
   Sở Giao thông vận tải
   Sở Khoa học Công nghệ
   Sở Nông nghiệp và PTNT
   Sở Nội Vụ
   Sở Tài chính
   Sở Y tế
   Xúc tiến Thương mại
   Công Báo Kiên Giang
   Liên Minh Hợp Tác Xã
   Sở Ngoại Vụ
   Sở Tài Nguyên MT
   Sở Xây dựng
 Các Huyện Thị
   Thị Xã Hà Tiên
   Thành Phố Rạch Giá

Dịch vụ công trực tuyến

Các Website liên kết

 

 

 

Website thông tin kinh tế xã hội tỉnh Kiên Giang - www.kiengiang.gov.vn

Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang

Cơ quan thiết lập: Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang

Giấy phép do Cục Báo chí cấp, số: 70/GP-BC

Chịu trách nhiệm chính: Ông Huỳnh Vĩnh Lạc, Chánh Văn Phòng UBND tỉnh Kiên Giang

Địa chỉ BBT: 06 Nguyễn Công Trứ - Vĩnh Thanh - Rạch Giá - Kiên Giang

Điện thoại: (077) 3860022 , Fax: (077) 3862687 , Email: bbt@kiengiang.gov.vn

Ghi rõ nguồn "www.kiengiang.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ Website này.