Chào mừng bạn đến với Website Kiên Giang
 

English

 

TIN TỨC-SỰ KIỆN
  Hoạt động HĐND - UBND
  Kinh tế - Chính trị
  Văn Hóa - Xã Hội
  Điểm tin Kiên giang
  Tin Huyện Thị
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
  Lịch làm việc của Lãnh đạo
  Văn bản chỉ đạo điều hành
  Tin Cải cách hành chính
  Tin công nghệ thông tin
GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI
  Văn bản hướng dẫn
  Thông tin tiếp công dân
  Kết quả giải quyết KN
HỌC TẬP VÀ LT TGĐĐ HCM
GÓC LỮ HÀNH
  Đất nước - Con người
  Dành cho khách lữ hành
GIỚI THIỆU KIÊN GIANG
  Tổng quan
  Định hướng - Chiến lược
BIỂN VÀ HẢI ĐẢO
NGÀNH KIỂM SÁT TỈNH
AN TOÀN GIAO THÔNG
THÔNG TIN CẦN BIẾT
  Thông tin đấu thầu
  Thông tin đất đai
  Xổ số kiến thiết Kiên Giang
Tìm kiếm thông tin

 

Số lượt truy cập

 

 

 

 

 

 

Tổng quan

Chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 và một số công tác trọng tâm tháng 02/2015

Tình hình kinh tế xã hội tháng 01/2015 của tỉnh tiếp tục ổn định và tăng trưởng. Một số chỉ tiêu thực hiện đạt khá: Sản xuất nông nghiệp; vận tải, du lịch, thu ngân sách. UBND tỉnh đã chỉ đạo hoàn thành tổng kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2014, triển khai kế hoạch năm 2015; chuẩn bị các điều kiện tổ chức đón tết Nguyên đán Ất Mùi 2015; chấn chỉnh công tác cải cách hành chính ở một số sở, ngành và địa phương; tổ chức thi tuyển công chức năm 2014. Hoạt động thương mại trong tháng giáp Tết có phần nhộn nhịp hơn, nguồn cung hàng hóa phong phú, mẫu mã đa dạng đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng của người dân; giá xăng dầu giảm đã tác động tích cực đến việc giảm giá một số mặt hàng tiêu dùng. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và ổn định, tại nạn giao thông giảm so với tháng trước.

Chi tiết

Chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh; tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng; một số công tác trọng tâm tháng 12/2014

Trong tháng 11, UBND tỉnh tập trung chỉ đạo các sở, ngành và địa phương tăng cường các giải pháp; tiếp tục chỉ đạo phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2014; tình hình kinh tế - xã hội tháng 1111 tháng tiếp tục phát triển, một số chỉ tiêu chủ yếu tăng khá so cùng kỳ như: Sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản, thu ngân sách, vận tải, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ, giá trị sản xuất công nghiệp; giải quyết việc làm. UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các sở ngành có liên quan chuẩn bị các nội dung trình tại kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh. Tiếp tục triển khai các chính sách an sinh xã hội, giải quyết việc làm và đào tạo nghề. Quốc phòng, an ninh tiếp tục được giữ vững, ổn định...

Chi tiết

Chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, tình hình kinh tế-xã hội tháng 10, 10 tháng và một số công tác trọng tâm tháng 11/2014

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 1010 tháng năm 2014 tiếp tục phát triển, một số chỉ tiêu chủ yếu tăng khá so cùng kỳ như: Sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản, thu ngân sách, vận tải, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ, giải quyết việc làm và đào tạo nghề. Các chính sách an sinh xã hội tiếp tục được triển khai và thực hiện có hiệu quả. Quốc phòng, an ninh tiếp tục được giữ vững, ổn định. Công tác thanh kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo tiếp tục được quan tâm thực hiện...

Chi tiết

Chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội tháng 9, 9 tháng và một số công tác trọng tâm tháng 10/2014

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 99 tháng năm 2014 tiếp tục phát triển, tăng trưởng khá; một số chỉ tiêu chủ yếu đạt kế hoạch và tăng so với cùng kỳ như: Sản lượng lương thực, thủy sản, vận tải, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ, thu ngân sách; hoạt động du lịch, trong đó khách quốc tế tăng so với cùng kỳ. Các chính sách an sinh xã hội được triển khai và thực hiện có hiệu quả, nhất là chăm lo đối tượng chính sách, người nghèo, giải quyết việc làm...

Chi tiết

Chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, tình hình kinh tế-xã hội tháng 8 và một số công tác trọng tâm tháng 9

Tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 88 tháng đầu năm 2014 của tỉnh tiếp tục ổn định và có bước phát triển. Sản xuất nông - lâm - thủy sản được duy trì và phát triển, giá thu mua lúa hiện nay được duy trì ổn định, đảm bảo cho nông dân có lãi; kim ngạch xuất khẩu tăng khá cao so với tháng trước; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ, hoạt động vận tải, du lịch và thu ngân sách thực hiện đạt và vượt so với kế hoạch

Chi tiết

Chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và một số công tác trọng tâm tháng 8/2014

Tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 77 tháng đầu năm 2014 của tỉnh tiếp tục ổn định và có bước phát triển. Sản xuất nông - lâm - thủy sản được duy trì phát triển; chỉ số giá tiêu dùng ổn định, xuất khẩu tăng khá cao so với tháng trước, thu ngân sách đạt kế hoạch. Công tác chăm lo đối tượng chính sách, người có công, người nghèo được quan tâm hơn. Các chính sách an sinh xã hội tiếp tục được triển khai. Tình hình an ninh chính trị, an toàn xã hội ổn định, tai nạn giao thông giảm trên cả 3 mặt. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo được quan tâm chỉ đạo giải quyết.

Chi tiết

Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014

Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2014, trong bối cảnh nền kinh tế trong và ngoài nước tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thị trường cạnh tranh gay gắt, cùng với nhiều yếu tố khách quan đã tác động đến tình hình sản xuất, kinh doanh và đời sống của người lao động. Dưới sự chỉ đạo kịp thời của các cấp, các ngành và sự đồng thuận của nhân dân nên tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục ổn định và tăng trưởng khá...

Chi tiết

Chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, tình hình kinh tế-xã hội tháng 5 và một số công tác trọng tâm tháng 6/2014

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2014 của tỉnh tiếp tục ổn định. Các ngành, các cấp tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh, gắn với tăng cường các hoạt động xúc tiến tìm kiếm thị trường xuất khẩu, các khó khăn trong sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp được quan tâm chỉ đạo tháo gỡ. Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu đạt khá so với kế hoạch và tăng so với cùng kỳ...

Chi tiết

Chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, tình hình kinh tế-xã hội tháng 4 và một số công tác trọng tâm tháng 5/2014

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm tiếp tục ổn định, các ngành, các cấp tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh, gắn với tăng cường các hoạt động xúc tiến tìm kiếm thị trường xuất khẩu; các khó khăn trong sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp tiếp tục được quan tâm chỉ đạo tháo gỡ. Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu như: Sản lượng lương thực, sản lượng khai thác thủy sản, xây dựng cơ bản, thu ngân sách, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt kế hoạch và tăng so với cùng kỳ…

Chi tiết

Chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 và 3 tháng đầu năm, một số công tác trọng tâm tháng 4/2014

Tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tháng 3 và 3 tháng đầu năm 2014 tiếp tục ổn định, kinh tế tăng trưởng khá. Một số chỉ tiêu cơ bản đạt khá so với kế hoạch như: Sản lượng vụ Đông Xuân, sản lượng khai thác thủy sản, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ, hoạt động vận tải, đầu tư xây dựng cơ bản, thu ngân sách. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2013 tiếp tục được cải thiện và nâng lên...

Chi tiết

Chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 và một số công tác trọng tâm tháng 3/2014

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 và 2 tháng đầu năm 2014 tiếp tục phát triển và tăng trưởng khá. Sản xuất nông nghiệp, năng suất và sản lượng đều tăng so với năm trước, nông dân được mùa, trúng giá; sản lượng khai thác thủy sản, tổng mức bán lẻ hàng hóa, thu ngân sách, vận tải, đầu tư phát triển đều tăng so với cùng kỳ...

Chi tiết

Chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 và một số công tác trọng tâm tháng 02 năm 2014

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 01/2014 của tỉnh tiếp tục ổn định và tăng trưởng. Một số chỉ tiêu thực hiện đạt khá so với kế hoạch: Sản xuất nông nghiệp, nhất là vụ Đông Xuân diện tích gieo sạ tăng hơn so với năm trước; vận tải, giá trị sản xuất công nghiệp, thu chi ngân sách, tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu và dịch vụ. UBND tỉnh đã chỉ đạo hoàn thành tổng kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2013, triển khai kế hoạch năm 2014; chuẩn bị các điều kiện tổ chức đón Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014

Chi tiết

Chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, tình hình KT-XH tháng 11, 11 tháng và một số công tác trọng tâm tháng 12/2013

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 1111 tháng năm 2013 trên các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, đầu tư đều ổn định và có bước phát triển. Triển khai thực hiện khá tốt các chính sách an sinh xã hội; công tác phòng chống dịch bệnh, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe, giáo dục, đào tạo nghề được quan tâm; các hoạt động văn hóa, thông tin tuyên truyền được tăng cường, nhất là chỉ đạo tổ chức tốt hoạt động văn hóa, thể thao của đồng bào dân tộc Khmer. Quốc phòng, an ninh tiếp tục được giữ vững, ổn định; công tác xây dựng chính quyền, cải cách hành chính, công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo được tiếp tục quan tâm...

Chi tiết

Chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội tháng 10, 10 tháng và một số công tác trọng tâm tháng 11/2013

Tình hình kinh tế xã hội tháng 1010 tháng năm 2013 tiếp tục phát triển, một số chỉ tiêu chủ yếu tăng khá so cùng kỳ như: Sản lượng lương thực, thu ngân sách, xuất khẩu, vận tải, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ. Chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt các lễ hội, kỷ niệm. Các chính sách an sinh xã hội tiếp tục được triển khai và thực hiện có hiệu quả. Quốc phòng, an ninh tiếp tục được giữ vững, ổn định. Công tác thanh kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo tiếp tục được quan tâm thực hiện...

Chi tiết

Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, tình hình KT-XH tháng 9, 9 tháng và một số công tác trọng tâm tháng 10/2013

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2013 tiếp tục phát triển, tăng trưởng khá; một số chỉ tiêu chủ yếu đạt kế hoạch và tăng so với cùng kỳ như: Sản lượng lương thực, thu ngân sách, khai thác thủy sản, vận tải. Một số dịch bệnh như: Sốt xuất huyết, tay-chân-miệng giảm đáng kế so cùng kỳ; các chính sách an sinh xã hội được triển khai và thực hiện có hiệu quả, nhất là chăm lo đối tượng chính sách, người nghèo, giải quyết việc làm; thực hiện tốt việc trợ cấp xã hội cho các đối tượng được thụ hưởng. Quốc phòng, an ninh tiếp tục được giữ vững, ổn định; tình hình tai nạn giao thông được kiềm chế, giảm so với cùng kỳ.

Chi tiết
Các tin khác:
 
 

 

 
 Sở Ban Ngành
   Ban Quản lý Khu kinh tế
   Chi Cục QL Thị trường
   Sở TT Truyền Thông
   KS Thủ tục Hành chính
   Sở Lao động TB&XH
   Viện Kiểm Sát
   Văn phòng UBND Tỉnh
   Sở Giao thông vận tải
   Sở Khoa học Công nghệ
   Sở Nông nghiệp và PTNT
   Sở Nội Vụ
   Sở Tài chính
   Sở Y tế
   Xúc tiến Thương mại
   Liên Minh Hợp Tác Xã
   Sở Ngoại Vụ
   Sở Tài Nguyên MT
   Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh
   Sở Xây dựng
   Sở Công Thương
 Các Huyện Thị
   Thị Xã Hà Tiên
   Thành Phố Rạch Giá

Dịch vụ công trực tuyến

Các Website liên kết

 

 

 

Website thông tin kinh tế xã hội tỉnh Kiên Giang - www.kiengiang.gov.vn

Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang

Cơ quan thiết lập: Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang

Giấy phép do Cục Báo chí cấp, số: 70/GP-BC

Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Hoàng, Phó Chánh Văn Phòng UBND tỉnh Kiên Giang

Địa chỉ BBT: 06 Nguyễn Công Trứ - Vĩnh Thanh - Rạch Giá - Kiên Giang

Điện thoại: (077) 3860022 , Fax: (077) 3862687 , Email: bbt@kiengiang.gov.vn

Ghi rõ nguồn "www.kiengiang.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ Website này.